« violence » traduction en hongrois

EN

« violence » en hongrois

volume_up
violence {substantif}

EN violence
volume_up
{substantif}

volume_up
durvaság {substantif}
Minden durvaság csak egyre fokozta Bruno izgalmát.
It was heavy, but his muscles were brimming, and the violence was a welcome release.
Nehéz volt, de az izmai majd szétrobbantak, s a durvaság enyhítőén hatott.
violence (aussi: coercion, compulsion, force, might)
volume_up
erőszak {substantif}
We want to end this war with a minimum of violence, but there will be violence.
Minimális erőszakkal akarunk véget vetni ennek a háborúnak, de lesz erőszak.
I would like to say as a doctor that violence is still violence, wherever it happens.
Orvosként el szeretném mondani, hogy az erőszak mindig is erőszak marad, bárhol is történik az.
Domestic violence is a very serious form of violence against women.
A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak nagyon súlyos formája.

Synonymes anglais de « violence »

violence

Exemples d'usage pour « violence » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe all continue to receive terrible news from Zimbabwe about the violence there.
Mindannyian folyamatosan szörnyű híreket kapunk Zimbabwéból az ottani erőszakról.
EnglishThe Chinese Government knows that this conflict cannot be solved with violence.
A kínai kormány is tudja, hogy ezt a konfliktust nem lehet erőszakkal megoldani.
EnglishIf you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.
Ha továbbra is az extrém euronacionalimust erőlteti, ez erőszakhoz fog vezetni.
EnglishAnd now again of course we see the violence, the FNL breaking their agreements.
Aztán hirtelen megint erőszakot látunk: az FNL megszegte a békemegállapodást.
EnglishI am pleased with the concern shown at EU level about violence against women.
Örömmel látom a nők elleni erőszakkal kapcsolatos uniós szintű elkötelezettséget.
EnglishTwo and a half million people have left their homes to escape from the violence.
Két és félmillió ember kényszerült otthona elhagyására, hogy elkerülje az erőszakot.
EnglishViolence against women must finally be brought out into the open and put to a stop.
Nyíltan kell végre beszélni a nők elleni erőszakról, és meg kell állítani azt.
EnglishIt was about two meters high, completely squashed by the violence of the earthquake.
Körülbelül két méter magas volt, és teljesen összelapult a földrengés erejétől.
English'He came here open-minded to commit a dacoity [a house- robbery with violence].
- Azzal a határozott szándékkal jött ide, hogy erőszakkal kirabolja a házat.
EnglishIn recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
Az elmúlt pár napban az erőszakos esetek száma tovább nőtt a Közel-Keleten.
EnglishSeventhly, it requires education and teaching against violence in the population.
Hetedszer erőszakot elutasító oktatásra és nevelésre van szükség a lakosság körében.
EnglishHelmholtz and Miss Wiley were not about to use violence on Malachi Constant.
Helmholtz és Miss Wiley nem óhajtott erőszakot alkalmazni Malachi Constant ellen.
EnglishThe ferocious violence of American football was broken by long periods of inactivity.
Az amerikai foci brutális vadságát hosszú, érdektelen lötyögések szakították meg.
EnglishThe Chinese government must protect human rights and not resort to violence.
A kínai kormánynak biztosítania kell az emberi jogokat, és mellőznie az erőszakot.
EnglishSurely we have seen enough violence and heartbreak in this region of the world?
Bizonyára elég erőszakot és szívettépő fájdalmat láttunk a világnak ezen a területén?
EnglishDewayne and I snaked our way through the mob, anxious to see some violence.
Dewayne-nel sikerült átfurakodnunk a tömegen, hogy közelebb kerüljünk az arénához.
EnglishYes there is violence, there are difficulties, but the situation is different.
Valóban vannak nehézségek, történnek erőszakos események, de a helyzet más.
EnglishHysteria and a primitive survival instinct had made her briefly capable of violence.
A hisztéria és a primitív életösztön pillanatokra képessé tette, hogy öljön.
EnglishThe Dalai Lama has urged his people to maintain the path of non-violence.
A dalai láma arra bíztatja népét, hogy maradjanak az erőszakmentesség ösvényén.
EnglishIn the meantime he was transferred to the Gunnison jail to save him from mob violence.
Időközben átszállították a gunnisoni börtönbe, hogy megvédjék a tömeg dühétől.