« violent attacks » traduction en hongrois

EN

« violent attacks » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « violent attacks » employé en contexte.

Traductions similaires pour « violent attacks » en hongrois

violent adjectif
to attack verbe

Exemples d'usage pour « violent attacks » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn a way, that's what makes these sudden violent attacks seem unlikely.
Bizonyos tekintetben épp ezért látszanak indokolatlannak a hirtelen heves rohamok.
EnglishThe world's religions do not encourage violent attacks.
A világ vallásai nem bátorítják az erőszakos támadásokat.
EnglishIn recent times we have witnessed violent attacks on Christian priests, missionaries, publishers or converts.
A közelmúltban keresztény papokat, misszionáriusokat, kiadókat vagy áttérőket érő erőszakos támadások tanúi lehettünk.
EnglishIt seems to me that the problem of extremism is not that there is a series of groups who carry out violent attacks.
Számomra a szélsőségesség problémáját nem az erőszakos cselekedetet végrehajtó különböző csoportok létezése jelenti.
EnglishAnyone who allows violent attacks on Christians to take place must receive a response from the civilised world.
Annak, aki megengedi, hogy keresztények ellen erőszakos támadásokat hajtsanak végre, választ kell kapnia a civilizált világból.
EnglishThe data speak for themselves: last year, 75% of violent attacks motivated by religion were carried out against Christians.
Az adatok önmagukért beszélnek: tavaly a vallási indítékú erőszakos támadások 75%-át keresztények ellen követték el.
EnglishIn 2009, an increase in violent attacks against religious minorities has been observed, and that includes murders.
A megfigyelések szerint 2009-ben nőtt a vallási kisebbségek ellen elkövetett erőszakos cselekmények száma, a gyilkosságokat is beleértve.
EnglishMr President, it is very disturbing to see an increase in the incidence of vicious and violent attacks on Christians and their communities.
Elnök úr, nagyon felkavaró látni a keresztényekkel és közösségeikkel szembeni gonosz, erőszakos támadások egyre gyakoribb előfordulását.
EnglishBoth within Europe and more widely, we are facing an upsurge in violent attacks targeting migrants, refugees and asylum-seekers, as well as minorities such as the Roma.
Mind Európában, mind szélesebb körben a bevándorlók, menekültek, menedékkérők és kisebbségek, például a romák ellen irányuló erőszakos támadások fellendülését tapasztalhatjuk.

Autres mots

English
  • violent attacks