« virginia » traduction en hongrois

EN

« virginia » en hongrois

volume_up
virginia {substantif}
EN

virginia {substantif}

volume_up
virginia
virginia

Exemples d'usage pour « virginia » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEach was from a different state: Kentucky, West Virginia, Pennsylvania, and Ohio.
Mind más-más államból érkezett: Kentucky, Nyugat-Virginia, Pennsylvania és Ohio.
English'I shouldn't dream of paying you a thousand pounds,' said Virginia with decision.
- Eszem ágában sincs ezer fontot fizetni - jelentette ki Virginia határozottan.
EnglishDrowning herself was Virginia Woolf's greatest contribution to English literature.
A legjobb, amit Woolf tehetett az angol irodalomért, az az, hogy megölte magát.
EnglishThe name of the town in West Virginia where he told you he was held prisoner.
Annak a nyugat-virginiai városnak a neve, ahol, mint mondta, fogságban tartották.
English'I'm perfectly certain no other Virginia Revel has ever stayed at Chimneys.
- Teljes bizonyossággal tudom, hogy Kőváralján sohasem volt más Virginia Revei.
EnglishShe takes Interstate 64 to Huntington, West Virginia, and goes to the airport.
A 64-es úton menjen el Huntingtonba, hajtson ki a reptérre és repüljön el Mobile-ba.
English'I suppose,' said Virginia, 'that you have taken a good many risks in your life?'
- Képzelem - mondta Virginia -, hogy az életében jó sok kockázatot vállalt.
EnglishHe wished Virginia would not insist on bringing this Colonial fellow into it.
Bántotta, hogy Virginia mindenbe beleavatja ezt a gyarmatokról ideszabadult frátert.
EnglishThere was a knock on the door, and Virginia popped her head round the corner of it.
Kopogtatás hallatszott és Virginia dugta be a fejét a félig kinyitott ajtón.
English'Excuse me,' said Anthony to Virginia, 'I must just speak to my dog a minute.'
- Bocsásson meg - mondta Anthony Virginiának -, egy percre beszélnem kell a kutyámmal.
EnglishIt was Virginia Lee, very lively and pretty, though she wore her funeral blue dress.
Virginia Lee volt az, nagyon szépen és elevenen, pedig a temetési kék ruháját viselte.
English'So does Virginia,' said Bundle, drawing a pattern on the table with her fork.
- Virginiának is - mondta Mary, és a villája hegyével rajzolt a terítőn.
EnglishWeather, Virginia At 0030 hours, the mission deviated from the set parameters.
Weather, Virginia 0030-kor, a küldetés eltért a megadott paraméterektől.
EnglishThey didn't start talking until it pulled into the traffic on Virginia Avenue.
Nem kezdtek egészen addig beszélni, amíg el nem vegyültek a Virginia Avenue forgalmában.
English'Do pour out,' said Lord Caterham to Virginia, 'I don't know where Bundle is.'
- Töltse ki a teát, Virginia - mondta Caterham lord -, nem tudom, hogy Mary hova tűnt el.
EnglishVirginia stretched out a hand, and Anthony read it over her shoulder.
Virginia kinyújtotta érte a kezét, s Anthony a válla felett olvasta vele együtt.
EnglishThe house wasn't quite as large as their home in Virginia, but would be quite sufficient.
A ház valamivel kisebb volt, mint virginiai házuk, de azért kényelmesnek tűnt.
English'If you think it's the best thing for me to do,' said Virginia solemnly.
- Ha azt hiszi, hogy helyes ezt tennem, menjünk oda - mondta Virginia ünnepélyesen.
EnglishWhat had fallen as snow in Virginia and Maryland had been mainly sleet here.
Míg Virginiában és Marylandben szakadt a hó, az itteniek megúszták egy kis ónos esővel.
English'It's a silly hoax,' cried Virginia, flinging down the telegram angrily.
- Furcsa tréfa - mondta Virginia bosszúsan és a földre hajította a táviratot.