« virtual » traduction en hongrois

EN

« virtual » en hongrois

EN

virtual {adjectif}

volume_up
Mr President, during the debate on this resolution, we saw once again the way in which this House elevates the virtual over the real, the symbolic over the actual.
Elnök úr, az állásfoglalás vitája során ismét láthattuk, hogy ez a Ház hogyan helyezi a virtuálist a valós fölé, és a szimbolikusat a tényleges fölé.
One significant element is the virtual market, which still has huge potential for development - on condition, however, of the establishment of a truly single market in the Internet.
Az egyik jelentőségteljes elem a virtuális piac, ami még jelentős növekedési potenciállal rendelkezik - azzal a feltétellel, hogy az interneten megvalósul a tényleges egységes piac.
Ez egy látszólagos ki-kicsoda, hogy ki lehet az Éjjeli Keselyű.
The initiative of some is met, on the one hand, with the virtual indifference of the majority and, on the other, with a certain diffidence of the minority.
E néhányak kezdeményezése sikerrel járt, egyrészt a többség látszólagos közömbössége, másrészről a kisebbség némi bátortalansága miatt.
virtual (aussi: inherent)
virtual (aussi: proper, true)

Synonymes anglais de « virtual »

virtual
English

Exemples d'usage pour « virtual » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBackground This module allows you to control the appearance of the virtual desktops.
Háttér Ebben a modulban a virtuális munkaasztalok kinézetét lehet testreszabni.
EnglishUnanimity - or, as we have it today - virtual unanimity is no guarantee of freedom.
Az egyhangúság vagy - mint ma - a majdnem egyhangúság nem garantálja a szabadságot.
EnglishThey might as well stay in their virtual reality chamber, playing like children.
Az ilyenek akár maradhatnak is virtuális fülkében, hogy játszadozzanak, mint a gyerekek.
EnglishIt was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.
írásban. - (FR) A virtuális európai könyvtár létrehozásának ötlete 2000-ben merült fel.
EnglishWe would like this to become a real institution, not just a virtual one.
Szeretnénk, ha nem csak virtuálisan létezne, hanem valódi intézménnyé válna.
EnglishBut, I know myself too, I feel this virtual esprit de corps, if you will, with all of them.
De én magam is tudom, érzem ezt a virtuális bajtársiasságot mindegyikükkel.
EnglishThe borders between freedom and security do not end at the borders of the virtual world.
A szabadság és a biztonság közötti határok nem érnek véget a virtuális világ határainál.
EnglishThis is an emergency, but the negotiations are at a virtual standstill.
Vészhelyzetben élünk, de a tárgyalások gyakorlatilag teljesen elakadtak.
EnglishThe ordinary drivel about football and recipes was replaced by a virtual silence.
A futballról és konyhai receptekről szóló megszokott fecsegés helyett csend volt az asztal körül.
EnglishFrom the moment he crossed the virtual coast, he climbed up to a crest and ran along it.
Ahogy átlépte a virtuális partot, felkapaszkodott egy szirthez, és amellett haladt tovább.
EnglishIn the virtual reality of New Orleans on his computer screen, one street leads to another.
A virtuális New Orleans minden útkereszteződése választási lehetőségek tucatjait kínálta.
EnglishDo not show window on all virtual screens when displaying fullscreen
Teljes képernyős mód esetén az ablak ne legyen látható az összes virtuális munkaasztalon
EnglishThis use of virtual reality is not just good for making people look older.
A virtuális valóság efféle alkalmazása nemcsak arra jó, hogy öregebbnek mutassuk az embereket.
EnglishAfter ten minutes of virtual silence, she says something that draws a hot response.
Miután tíz percen keresztül szinte meg sem szólaltak, Kelly mond valamit, amire heves választ kap.
EnglishIt's almost as though it's performing a virtual reality simulation of the other person's action.
Majdnem olyan, mintha virtuális valóság utánzatát képezné a másik ember cselekvésének.
EnglishAs we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
Mint azt mindannyian tudjuk, nem csupán könyvtár, hiszen egyben virtuális múzeum és archívum is.
EnglishIn those heady days, we were experimenting with chat rooms and online virtual communities.
Azokban a mozgalmas időkben chat-szobákkal kísérleteztünk, és virtuális online közösségekkel.
EnglishCtrl+F1 to Ctrl+F8 can be used to switch virtual desktops.
A Ctrl+F1..Ctrl+F8 lenyomásával lehet a virtuális munkaasztalok között váltani.
EnglishUpon returning to Castle Haidion, King Casmir went into virtual seclusion.
A Haidion palotába való visszatérte után Casmir király látszólag teljesen elzárkózott a világtól.
EnglishThe chaos of the piece was striking, a virtual embodiment of madness.
Meglehetősen nyugtalanító gondolatai támadtak, ha csak rápillantott.