« virtual reality » traduction en hongrois

EN

« virtual reality » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « virtual reality » employé en contexte.

Traductions similaires pour « virtual reality » en hongrois

virtual adjectif
reality substantif

Exemples d'usage pour « virtual reality » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey might as well stay in their virtual reality chamber, playing like children.
Az ilyenek akár maradhatnak is virtuális fülkében, hogy játszadozzanak, mint a gyerekek.
EnglishIn the virtual reality of New Orleans on his computer screen, one street leads to another.
A virtuális New Orleans minden útkereszteződése választási lehetőségek tucatjait kínálta.
EnglishThis use of virtual reality is not just good for making people look older.
A virtuális valóság efféle alkalmazása nemcsak arra jó, hogy öregebbnek mutassuk az embereket.
EnglishIt's almost as though it's performing a virtual reality simulation of the other person's action.
Majdnem olyan, mintha virtuális valóság utánzatát képezné a másik ember cselekvésének.
EnglishIt took us half a century to adopt the telephone, the first virtual-reality technology.
Fél évszázadunkba telt, hogy hozzászokjunk a telefonhoz, amely az első virtuális-valóság technológia volt.
EnglishThe fight against inequality is not virtual reality.
Az egyenlőtlenség elleni küzdelem nem virtuális valóság.
EnglishAnd what it is is an exploration into virtual reality.
És ez pedig egy felfedezőút a virtuális valóságba.
EnglishThe Internet, virtual reality, computer simulations—all these loom large in our visions of our futures.
Az Internet, a virtuális valóság, a komputeres szimulációk óriási szerepet kaptak jövőképünk kialakításakor.
EnglishPiloting the AT-AT was just like using the virtual reality simulator, but Davin knew that any misjudgment would be disastrous.
A dolog épp olyan volt, mint a szimulátorban, de Davin tudta, hogy itt minden hiba végzetes lehet.
EnglishThis AT-AT was specially designed to simulate that battle-it was all projected via virtual reality into the control head.
Ezt a lépegetőt speciálisan ennek a harcnak a szimulálására tervezték minden virtuális rendszerrel volt kivetítve a pilótafülkébe.
EnglishYou will undergo six weeks of intensive training in the virtual reality simulators before being allowed in the AT-AT even as an observer.
Hathetes intenzív kiképzéseken fognak átesni a virtuálszimulátorban, mielőtt akár csak megfigyelőként is gépre kerülnek.
EnglishThe virtual reality building.
EnglishWell, virtual reality.
EnglishVirtual reality -- Fiction.
EnglishWell, at enormous expense, TED has arranged a high-resolution immersion virtual reality rendering of intergalactic space -- the view from intergalactic space.
Nos, óriási költséggel a TED elintézett egy nagy felbontású belemerülést, a virtuális valóság segítségével az intergalaktikus térbe -- kilátás az intergalaktikus térből.
EnglishAnd what's good is, unlike in the experiments that Hal and myself ran with Russ Smith, you don't have to program these by yourself in order to see the virtual reality.
És ami a jó az az, hogy ellentétben a kísérleteinkkel Hallal és Russ Smith-szel, ezeket nem nekünk kell leprogramozni ahhoz, hogy a virtuális valóságot láthassuk.
EnglishBut, one of the things that I was able to do in my design work is I could actually test run a piece of equipment in my mind, just like a virtual reality computer system.
De valami, amit meg tudtam csinálni a tervezőmunkám során, az az, hogy ki tudtam próbálni egy felszerelést a fejemben, mint egy virtuális valóság számítógépes rendszerben.

Autres mots

English
  • virtual reality