« virtually impossible » traduction en hongrois

EN

« virtually impossible » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « virtually impossible » employé en contexte.

Traductions similaires pour « virtually impossible » en hongrois

virtually adverbe
Hungarian
virtual adjectif
impossible adjectif
Hungarian
possible adjectif
Hungarian

Exemples d'usage pour « virtually impossible » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe darkness made it virtually impossible to see anything beyond a few yards.
A sötétségben gyakorlatilag nem lehetett néhány méternél messzebb látni.
EnglishShe had so many spies at Midnight, it was virtually impossible to do anything in secret.
Éjfélen annyian kémkedtek neki, hogy semmi sem maradhatott észrevétlen.
EnglishIt is virtually impossible for the poor to get a fair hearing.
A szegények számára gyakorlatilag lehetetlen, hogy igazságos elbírálásban részesüljenek.
EnglishUnfortunately for the convicts, the debris would make passage to the penal colony virtually impossible.
A bolygót kifosztották, és a büntetőtáborok lakói keményen küzdöttek a fennmaradásukért.
EnglishWhat is more, it is virtually impossible in practice to control the working time of this group of people.
Ráadásul gyakorlatilag lehetetlen ennek a csoportnak a munkaidejét ellenőrzés alá vonni.
EnglishAt the time, it was considered to be virtually impossible and now we have obviously come a long way.
Akkor szinte lehetetlenségnek éreztük, hogy ezt megtegyük, és mára jelentős utat tettünk meg.
EnglishEnforcing payment in such circumstances is virtually impossible.
A fizetésre vonatkozó végrehajtási határozat érvényesítése ilyen esetekben gyakorlatilag lehetetlen.
EnglishOf course that's virtually impossible; nobody's managed it before.
Ez persze képtelenség, még soha senkinek nem sikerült.
EnglishThen winter will set in and make offensive campaigning virtually impossible against a determined de­fense.
Később, ha már beállt a tél, gyakorlatilag lehetetlen lesz offenzívát folytatni egy elszánt védelem ellen.
EnglishIn others, though, this is still virtually impossible.
Máshol azonban ez gyakorlatilag még mindig lehetetlen.
EnglishBe very careful what you get into people's heads because it's virtually impossible to shift it afterwards, right?
Vigyázz, hogy mit ültetsz el az emberek fejében, mert utána szinte lehetetlen azt kimozdítani onnan.
EnglishIt would be virtually impossible to harvest eighty acres of cotton with just the Mexicans to help us.
Mi pedig itt maradnánk nyolcvan hold gyapottal, amelyet sosem tudnánk leszüretelni csak a mexikóiak segítségével.
EnglishHe'd also learned many years ago that it was virtually impossible to predict what any jury would do.
Különben is, már hosszú évekkel ezelőtt megtanulta, hogy nincs az az esküdtszék, amelynek viselkedését ki lehetne számítani.
EnglishI thought it was virtually impossible to get down there.
EnglishLegislators should be careful about aiming at compliance with laws which it is virtually impossible to monitor.
A törvényhozóknak óvatosan kellene tervezniük olyan törvények betartatását, amit gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni.
EnglishIt is virtually impossible to harm a Timex watch.
EnglishAnd indeed it would be virtually impossible, given the present level of government revenue, to effect the promised spending increases.
Valóban, a kormány jelenlegi bevételeit figyelembe véve látszólag lehetetlen kivitelezni a beígért emeléseket.
EnglishAtop the battlements, the Dwarves sent arrows and spears flying into attackers massed so thick it was virtually impossible to miss.
A bástyák tetejéről a törpék nyilakat és lándzsákat zúdítottak a támadók tömegébe, amely olyan sűrű volt, hogy szinte nem lehetett elhibázni.
EnglishConstructed from great blocks of stone welded together with mortar, the surface had been smoothed down to make scaling by hand virtually impossible.
Malterral összetapasztott, nagy kőtömbökből rakott felszínét annyira lesimították, hogy ne lehessen kapaszkodót találni rajta.
EnglishProving impropriety was virtually impossible unless they put a wiretap on the line of his brokers, and that was not something easily accomplished.
Hacsak nem szerelnek lehallgatókészüléket a pénzt kezelő személyek telefonjára - amire viszont alapos gyanú hiányában sosem kapnának engedélyt.

Autres mots

English
  • virtually impossible