« virtuous » traduction en hongrois

EN

« virtuous » en hongrois

EN

virtuous {adjectif}

volume_up
Itt hathatós egyszerűsítésről van szó.
Without transparency, we shall have a circle, but far from a virtuous one.
Átláthatóság nélkül létre fog jönni egy körfolyamat, de az egyáltalán nem lesz hathatós.
Instead, we need to aim for growth by aiming and focusing resources on research, training and the major challenges, and starting a virtuous circle.
Ehelyett a növekedésre kell törekednünk azzal, hogy a kutatásra, a képzésre és a fő kihívásokra összpontosítunk, és hathatós mechanizmusba kezdünk.
virtuous (aussi: moral)
She's virtuous by the way, so don't indulge in any false hopes.
Mellesleg erkölcsös, úgyhogy ne ringasd magad kósza ábrándokban.
Kicsit túl erkölcsös vagy, kölyök.
virtuous
Coulter looked at him with an expression of mild and virtuous concern.
Coulter szende, erényes, komoly pillantást küldött felé.
And Lancelet, I am sure, has told him that you are beautiful and virtuous.
Lancelet pedig minden bizonnyal elmondta neki, hogy szép és erényes vagy.
These three were all virtuous men, besides being bold and wise.
Õk hárman mind erényes férfiak voltak, ezenkívül bátrak és bölcsek.

Synonymes anglais de « virtuous »

virtuous

Exemples d'usage pour « virtuous » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSlaves often depict themselves as intrinsically more virtuous than their masters.
A rabszolgák gyakran elhitetik magukkal, hogy okosabbak, életképesebbek, mint a gazdáik.
EnglishOur headlong progress, as if motion was purpose and purpose inherently virtuous.
A fejvesztett fejlődés, mintha a mozgásnak célja lenne, s a cél önmagában is dicsőséges volna.
EnglishWhereas it should, in fact, have recognised and supported the efforts of the most virtuous.
Holott valójában a legerkölcsösebbek erőfeszítéseit kellene elismernie és támogatnia.
EnglishThe European Parliament is showing that virtuous courses of action are within our reach.
Az Európai Parlament megmutatja, hogy módunkban áll helyesen fellépni.
EnglishYou won't escape this simply because you claim to be virtuous.
Hiába tartják magukat bátornak és ügyesnek, ezt a sorsot nem kerülhetik el.
EnglishWhen she thought of that, she felt warm and virtuous, because she did it for Will, never for herself.
Lyrának megmelegedett a szíve tája: ha Willért teszi, amit tesz, nem is bűn.
EnglishWhat did it matter what the priests thought was good, or virtuous, or sinful, or shameful?
Mit számít, hogy a papok mit tartanak jónak vagy erkölcsösnek vagy bűnösnek vagy szégyenletesnek?
EnglishRyan felt positively virtuous sipping gently at his French wine.
Ryan határozottan erényesnek érezte magát, az apró kortyokban iszogatott francia borocskájával.
Englishhuman enterprise, no matter with what virtuous intentions it is undertaken, a serpent lurks.
Arra emlékeztette, hogy minden emberi lényben, akármilyen erkölcsösnek is látszik, egy kígyó bujkál.
EnglishShe's moved out of a vicious cycle and into a virtuous cycle.
Kiszállt az ördögi körből és egy értékteremtő körbe lépett.
EnglishHe was not as evil as he was often portrayed, he was convinced; nor was he as virtuous.
Meg volt győződve róla, hogy nem annyira ördögi, mint amilyennek ábrázolni szokták, de nem is annyira gáncstalan.
EnglishThe crusades were carried out in virtuous bad faith.
A keresztes háborúkat azonban a teljes bizalmatlanság jellemezte.
EnglishHe looked away and side-stepped her with the cold haste of a man whom poverty makes virtuous.
Elfordította a tekintetét, és ellépett mellette, az olyan férfi kimértségével, akit a szegénység erényessé tesz.
EnglishWhat I found so purely virtuous in him was that he was curious.
EnglishBut then, it is easy for you to be virtuous, married to one so young and handsome and gallant as Arthur!
No de könnyű neked erényesnek lenned, ha egyszer olyan fiatal, jóképű és gáláns urad van, mint Arthur!
Englishevery one believes in virtue, but who is virtuous?
EnglishNot that she, as a virtuous wife, had any interest in taking any man whatsoever to her bed except her lawful husband.
Nem mintha neki, a tisztességes asszonynak szándékában állna ágyba bújni bárkivel a törvényes urán kívül.
EnglishI think people want to be allowed to be virtuous.
EnglishHowever, this fight and this virtuous attitude absolutely must not be situated in a context of unfair competition.
Ez a harc és ez az kiváló hozzáállás azonban semmiképpen sem valósulhat meg az igazságtalan verseny összefüggésében.
EnglishThe latter have therefore shown themselves to be extremely virtuous and very committed to the protection of the environment.
Utóbbiak tehát rendkívül jól teljesítettek, és megmutatták, hogy elkötelezettek a környezet védelme iránt.