« visible » traduction en hongrois

EN

« visible » en hongrois

EN visible
volume_up
{adjectif}

visible (aussi: apparent, conspicuous, discernible)
If you mark the Visible property for a data field, that field will be visible in the query
Ha bekapcsolja egy adatmező Látható tulajdonságát, akkor az a mező látható lesz a lekérdezésben.
- tree number (visible marks) or azimuth and distance (invisible marks)
- a fa száma (látható jelek) vagy irányszög és távolság (nem látható jelek)
I am very sorry for that because the Lisbon Treaty deserves visible protest.
Ezt nagyon sajnálom, mert a Lisszaboni Szerződés látható tiltakozást érdemel.

Synonymes anglais de « visible »

visible
English

Exemples d'usage pour « visible » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThree of the visible agents had FAG-bags, black satchels across their chests.
A folyosón posztolók közül hárman diszkrét fekete táskát viseltek a mellkasukon.
EnglishWhen he opened it, there was a tiny black circle visible on the tip of his tongue.
Amikor megint kinyitotta a száját, a nyelve hegyén apró fekete korong látszott.
EnglishSoftware has done this in a way that's been very visible, because it's measurable.
A szoftveres környezetben ezek az eredmények jól láthatóak, mert könnyű mérni.
EnglishHari nodded and Yugo thumbed in a view of a mall with no great distances visible.
A monitorokon váltott a kép; az erdők eltűntek, helyükön egy sétálóutca jelent meg.
EnglishNot a man present thought that those little stars were visible by accident.
Senki sem hitegette magát, hogy a szikrák csak véletlenül csillantak meg előttük.
EnglishHis dark suit blended with the shadows; his white collar remained visible, however.
Sötét ruhája beleolvadt az árnyékba, fehér gallérját azonban így is látni lehetett.
EnglishAbove it, just visible through Quiddity's spillage, was the schism, hanging in the air.
Felette, a Quiddity tajtékzó vize felett, a levegőben függve ott volt a hasadék.
EnglishNevertheless, the goal, namely the European Union, should be clearly visible.
Mindazonáltal a célnak, vagyis az Európai Uniónak, világosan láthatónak kell lennie.
EnglishTHE FOLLOWING NIGHT, I rose to find the sky uncommonly clear and full of visible stars.
Mikor másnap este felébredtem, nagy csillagok ragyogtak a feltűnően tiszta égen.
EnglishDoping is a very visible, damaging and influential cancer or phenomenon in sport.
A dopping nagyon nyilvánvaló, káros és erős rákfene, illetve jelenség a sporton belül.
EnglishThey have collated crowd-sourced data and rendered the invisible visible.
Összevetik a felhasználóktól érkező adatokat, és a láthatatlant láthatóvá teszik.
EnglishThey're showing that the magic of technology can bring the invisible visible.
Megmutatják, hogy a technológia varázslata a láthatatlant láthatóvá teheti.
EnglishIts fields became briefly visible, a glittering mixture of blue and brown and grey.
Az aurája egy pillanatra láthatóvá vált; kék, barna és szürke színek fénylő keveréke.
EnglishThe fact was that, after two centuries of concealment, I was visible to mortals!
Az számít, hogy két évszázad rejtezése után megint láthatnak a halandók!
EnglishTrevor appeared in the doorway of his office, unscathed, no visible injuries.
Trevor a jelek szerint sértetlenül, épségben bukkant fel irodája ajtajában.
EnglishIs this goal visible in the financial priorities of the 2009 budget, though?
De vajon ez a cél megjelenik-e a 2009. évi költségvetés pénzügyi prioritásai között?
EnglishThe huge growth in electronic waste is the most visible example of this.
Ennek leglátványosabb példája az elektronikus hulladék nagyarányú megnövekedése.
EnglishA faint scent of smoke hung on the motionless air though no smoke was visible.
A mozdulatlan levegőben alig érezhető füstszag lebegett, bár a füst maga nem látszott.
EnglishHe was no longer merely blank-faced; he was in a visible state of shock.
Többé már nem volt kifejezéstelen az arca; leplezetlen rémület tükröződött rajta.
EnglishThen in the darkness thin parallel lines of something blacker were faintly visible.
De ekkor valamivel feketébb, párhuzamos vonalak rajzolódtak ki a sötétben.