« visible light » traduction en hongrois

EN

« visible light » en hongrois

EN

visible light {substantif}

volume_up
1. Physique
visible light
volume_up
látható fény {substantif}

Synonymes anglais de « visible light »

visible light

Exemples d'usage pour « visible light » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNext pass, if we're lucky, we ought to have some visible-light imagery.'
A következő áthaladáskor elvileg sokkal láthatóbb képet kell kapnunk.
EnglishThe marks on his throat were cruelly visible in the light of the hall's electric flambeaux.
A zúzódások a torkán kegyetlen élességgel rajzolódtak ki a folyosó falikarjának fényében.
EnglishThere was no mist to mask a range of hills visible in the light of early morning.
A köd nem takarta el a kora reggeli fényben fürdő hegyeket.
EnglishNo kind of electromagnetic energy except visible light.
Semmiféle elektromágneses energia, kivéve a látható fényt.
EnglishIt's shown here in visible light. That's the light that you can see with your own human eyes.
Ez a mi csillagunk. A Nap. Így fest a látható fényben. Ilyennek látjuk a puszta szemünkkel.
EnglishThe graphs show levels of heat, visible light, radiation, transmitted energy, and polarized single-frequency light.
Mindegyik bemutatott adatot időszinkronba hoztuk, hogy pontosan mutassák, melyik pillanatban mi történt.
EnglishThere were two imperial guards standing there, dimly visible by the light spilling from the tower's open door.
Két birodalmi őr állt ott, alig látszottak, csak a torony nyitott ajtajából kiszűrődő fény világította meg őket.
EnglishAnd this is what it looks like with visible light.
EnglishSeveral minutes later, the trees and brush began to thin out and the flickering of yellow light was visible through the darkness.
Néhány perccel később a fák és bokrok ritkulni kezdtek, sárgán vibráló fény fúrta át a sötétséget.
EnglishIt is black light visible only to guards and attendants wearing snooper goggles with specially treated lenses.
Az őrök és a kiszolgáló személyzet speciális lencsekidolgozású szemüveget használtak, amivel láttak a fekete fényben.
EnglishNothing else can, either, except visible light.
EnglishNeither could heat, except in special bands of radiated light, bands visible to at least one of the puppeteers' alien customers.
Sem a hő, kivéve a fénysugárzás kitüntetett frekvenciasávjait, amik a bábosok idegen ügyfeleinek legalább egyike számára látható.
EnglishShe raised her hands, casting the blessing on the forest, on the earth, feeling the surges of power rushing through her hands like visible light.
Morgaine felemelte a kezét, megáldotta az erdőt, a földet, s érezte, hogy az áradó erő látható fényként fut át a kezén.
EnglishI thought for a long time without answering any of them, and they continued to talk to me, drawn to me, as if the light in me, if there was any visible light, was attracting them.
Sokáig gondolkoztam, és nem feleltem nekik, ám ők tovább beszéltek hozzám, mintha fényem vonzaná őket, már ha látszott bennem ilyen.
EnglishIt had been developed for use against boardings, riots, or mutiny; by design, it emitted a terrific amount of visible light and sonic energy, for shock effect.
Lázadások és zendülések leküzdésere fejlesztették ki ezt a fegyvert: szándékosan bocsátott ki ilyen rengeteg látható fényt és hangenergiát, hogy sokkhatást okozzon.
EnglishI kept it there for a while, then brought it up and wiped some of the soil off it, squinting to see if there was any visible damage, but the light was too poor.
Egy darabig így tartottam, aztán felemeltem és letöröltem róla a föld egy részét; hunyorogva próbáltam megnézni, hogy nincs-e rajta látható sérülés, de túl gyenge volt a fény.
EnglishShe slept fitfully, dreaming that she sat on a high hill overlooking all of Britain and stitched spells, weaving them like visible light into the fabric of the earth itself.
Nyugtalanul aludt, azt álmodta, hogy hegy tetején ül, alatta egész Britannia, s varázslatos jeleket hímez, látható fényként ölti bele őket magának a földnek a testébe.