« volatile » traduction en hongrois

EN

« volatile » en hongrois

EN volatile
volume_up
{adjectif}

volatile
In my opinion, this oligopoly of rating agencies is highly volatile.
Véleményem szerint a hitelminősítő intézeteknek ez az oligopóliuma igencsak illékony.
E lepárlás lehetővé teszi a nem illékony anyagok kiszűrését.
Ezek illékony gázok, és rendkívül robbanásveszélyesek.

Synonymes anglais de « volatile »

volatile

Exemples d'usage pour « volatile » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd this particular plant removes formaldehydes and other volatile chemicals.
Ez a növény kiszűri a formaldehidet és egyéb mérgező kémiai anyagokat a levegőből.
EnglishHowever, the key issue we must focus on is the volatile security situation.
A kulcskérdés azonban, amire összpontosítanunk kell, az a törékeny biztonsági helyzet.
EnglishThe smell of soot, burned tics, and other volatile chemicals bit into Mulder's nostrils
A levegőben pernye, megolvadt műanyag és vegyszerek szúrós szaga terjengett.
EnglishThe place seemed if anything more vital now than it had been in its shabbier and more volatile past.
A város legalább életerősebbnek látszott, mint a vedlett és romlékony múltban.
EnglishAt present, even though prices are very volatile, they are still well below the record prices of 2008.
Jelenleg - habár nagy az áringadozás - jóval a 2008. évi rekordárak alatt vannak.
EnglishInjecting public sentiment into the situation could make it more volatile than it already is.
- Ha még a nagyközönség érzelmeit is belevinnénk, a helyzet a jelenleginél is durvább lenne.
EnglishThose on the ground could hear the roar and crackle as the volatile hydrocarbons flamed high above.
A földig elhallatszott az illó szénhidrogén lángjának bőgése, pattogása.
EnglishThere is no doubt that dichloromethane is hazardous to human health because it is highly volatile.
Nem kétséges, hogy a diklór-metán nagy illékonysága folytán veszélyezteti az emberi egészséget.
EnglishThe excitement was drained away, or rather it had lapsed into something more patient and less volatile.
Elpárolgott belőlük az izgalom, vagy átalakult valamilyen türelmesebb, állhatatosabb dologgá.
EnglishIt is highly volatile; the price has plummeted from EUR 30 to EUR 8.
Rendkívül ingadozó; az ár 30 euróról 8 euróra csökkent.
EnglishThis extremely volatile substance is damaging to the nervous system, and for the same reason is also carcinogenic.
A könnyen párolgó anyag károsítja az idegrendszert, és ezért rákkeltő hatása is van.
EnglishWomen's clothing in particular is an industry as volatile as vapor.
A női ruhák piaca egyébként is olyan, mint az időjárás.
EnglishThe fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
Az, hogy az euró árfolyama továbbra is ingatag, nem annak a jele, hogy a közös valuta gyenge lenne.
EnglishWe can no longer allow our citizens to be hostage to either energy politics or volatile oil prices.
Nem engedhetjük többé, hogy polgáraink az energiapolitika vagy az ingadozó olajárak túszai legyenek.
EnglishThe Middle East is perhaps the most volatile region capable at the moment of stumbling into a widespread conflagration.
Pillanatnyilag talán a Közel-Kelet a legingatagabb térség, amely lángba borulhat.
EnglishTurkey would help spread stability in the volatile regions beyond its eastern and southern borders.
Törökország elősegítené a stabilitás kiterjesztését a keleti és déli határain túli ingatag térségekbe.
EnglishI do not think that anyone would doubt that the situation in Pakistan is very serious and very volatile.
Nem hiszem, hogy bárki is kétségbe vonná, hogy a pakisztáni helyzet nagyon súlyos és rendkívül ingatag.
EnglishThe method determines volatile acids, expressed as acetic acid, in orthophosphoric acid (E 338).
A módszer lehetővé teszi, hogy az ortofoszforsavban (E 338) lévő illósavakat ecetsavban kifejezve meghatározzuk.
EnglishIf we are putting our troops in a volatile environment, we must give them the means to protect themselves.
Ha csapatainkat veszélyes környezetbe tesszük, akkor eszközt kell nekik adnunk, hogy megvédjék magukat.
EnglishVolatile acid content : the content of volatile acids, expressed as acetic acid, as determined by the method specified.
Az ecetsavban kifejezett illékonysav-tartalom az alábbiakban megadott módszerrel állapítható meg.