« voters » traduction en hongrois

EN

« voters » en hongrois

volume_up
voter {substantif}
EN

voters {pluriel}

volume_up
voters (aussi: elector, voter)
Instead of the 832 000 voters per MEP to date, there will now be 858 000.
A mostanáig alkalmazott képviselőnkénti 832 000 szavazó helyett most 858 000 lesz.
Over 150 000 voters responded: 88% wanted a referendum; 89% opposed the Treaty.
Több mint 150.000 szavazó reagált: 88% akart népszavazást; és 89% ellenezte a szerződést.
More and more voters have come to me and said: we do not know where we are with this EU.
Egyre több szavazó jön hozzám azzal: nem tudjuk, hogyan is állunk ezzel az EU-val.

Synonymes anglais de « voter »

voter
English

Exemples d'usage pour « voters » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut I appreciate the confidence the voters have continued to show for our campaign.
Nagyra értékelem a választók bizalmát, akik továbbra is támogatták a kampányomat.
EnglishLuxembourg voters vote 'Yes' to ratification of the European Constitutional Treaty.
  A luxemburgi szavazópolgárok igent mondanak az Európai Alkotmányszerződésre.
EnglishThe voters were tired of the Vice President, but at least they knew who he was.
A választók ugyan már unták az alelnököt, de róla legalább tudták, kicsoda.
EnglishPolitical perversion means nothing but lies and cynical deception of voters.
A politikai perverzió nem más, mint hazugság és a választók cinikus megtévesztése.
EnglishIn 2005, the voters of France and Holland decisively rejected the constitution.
2005-ben a francia és a holland választók határozott nemmel szavaztak az Alkotmányra.
EnglishThen we shall see whether voters can trust you, too, to support climate protection.
Azután meglátjuk, hogy a szavazók rábízhatják-e Önre is az éghajlatvédelmet.
EnglishWe do not represent our voters in the very important agenda-setting function.
Nem képviseljük választóinkat egy nagyon fontos, a napirendet meghatározó funkcióban.
EnglishThen Europe loses the support of its voters, especially those on very low incomes.
Ennek révén Európa szavazatokat veszít, különösen a legalacsonyabb jövedelműek között.
EnglishSince they wouldn't face the voters again, they dwelt on the big picture.
Miután nem kell ismét szembenézniük a választókkal, nem törődnek a napi ügyekkel.
EnglishObviously, this is a tough message and will not go down well with the voters.
Nyilvánvaló, hogy ez kemény üzenet, és nem fog egykönnyen lemenni a választók torkán.
EnglishThe so-called respect for the democratic decision of the voters is patently false.
A szavazók demokratikus döntésének úgynevezett tiszteletben tartása egyértelműen hamis.
EnglishOur consistent behaviour will create confidence among our voters and neighbours alike.
Következetes magatartásunk bizalmat szül választóinkban és szomszédainkban egyaránt.
EnglishYou understand the importance of free peoples and free markets, and so do our voters.
Tisztában van a szabad népek és a szabad piac jelentőségével, ahogyan választóink is.
EnglishI feel it will be unmarketable to the voters if we grant ourselves discharge.
Úgy érzem, eladhatatlan a szavazóink felé, ha mi most megadjuk magunknak a mentesítést.
EnglishMembers of parliaments do not take decisions for themselves but represent their voters.
A parlamenti képviselők nem saját nevükben határoznak, hanem szavazóikat képviselik.
EnglishIt is growth and the prospect of creating more jobs which our voters are looking for.
A szavazóink növekedést és a több munkahely megteremtésének reményét várják el tőlünk.
EnglishDespite this, I am surprised that the Council goes against the wishes of its voters.
Mindezek ellenére meg vagyok lepve, hogy a Tanács szembeszegül a szavazók kívánságával.
EnglishAmong the working class, Labours traditional voters, the figure is lower.
A munkásosztály és a hagyományos munkáspárti szavazók körében ez a szám alacsonyabb.
EnglishProtect the economy, keep the peace, and American voters would elect anyone.
Az amerikai szavazók megválasztanak bárkit, aki megóvja a gazdaságot és megőrzi a békét.
EnglishThe lesser the voters' support behind a politician, the more he refers to citizens.
Minél kisebb egy politikus mögött a szavazóbázis, annál többször hivatkozik a polgárokra.