« vowel » traduction en hongrois

EN

« vowel » en hongrois

volume_up
vowel {substantif}
EN

vowel {substantif}

volume_up
vowel
The only thing my client is guilty of... is having a vowel at the end of his name.
Az egyetlen dolog, amiben az ügyfelem bűnös... az, hogy egy magánhangzó van a neve végén.
But he might have played with the Italian transcription, which contained two vowels.
Eljátszhatott az olasz átírással, abban két magánhangzó is van.

Synonymes anglais de « vowel »

vowel

Exemples d'usage pour « vowel » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishA word is lengthened when its own vowel is exchanged for a longer one, or when a syllable is inserted.
mint Euripidész az Aigeusz-ban,19 akár az utóbbit, mint például az Oresztész-ben.
EnglishA vowel is that which without impact of tongue or lip has an audible sound.
Például: Hektór üldözésének körülményei a színpadon nevetségeseknek látszanának, hogy tudniillik a gö
EnglishHe was reduced to a vowel sound to express his joy or his sadness.
Öröme-bánata hangoztatására egyetlen magánhangzója maradt csupán.
EnglishNicky was murmuring vowel sounds outside the bedroom door, talking wetly to his zwieback.
- Nicky az ajtó előtt bugyogón beszélt a kétszersültjének.
EnglishHis gabble seems to consist almost entirely of open vowel-sounds.
Hablatyolása szinte nem is áll másból, mint magánhangzókból.
EnglishHe had just one vowel and one consonant left.
Egy magánhangzóra meg egy mássalhangzóra terjedő legfeljebb.
EnglishA Syllable is a nonsignificant sound, composed of a mute and a vowel: for GR without A is a syllable, as also with A- GRA.
Elsősorban Homérosz tanította meg a többieket is arra, hogyan kell nem igaz dolgokat elmondani.
EnglishWhen the printers and proofreaders inquired about Diotallevi, Gudrun now answered with pursed lips, uttering a bisyllable in such a way that no vowel escaped.
A tördelők és a korrektorok kérdéseire Gudrun ettől fogva csak egy hangtalan ajakrándítással válaszolt, így szokás megnevezni a megnevezhetetlen betegséget.
EnglishGreeks derived the forms of their vowel letters or - e -17 - i - o by co-opting five letters used in the Phoenician alphabet for consonantal sounds lacking in Greek.
A magánhangzóik jelölésére a föníciai ábécé öt olyan betűjét vették át (a, e, r), i, o), amelyek eredetileg a görögben nem létező mássalhangzók leírására szolgáltak.