« voyage » traduction en hongrois

EN

« voyage » en hongrois

volume_up
voyage {substantif}
EN

voyage {substantif}

volume_up
voyage (aussi: journey, peregrination, tour, touring)
The voyage across the mouth of the Arcian Strait passed without incident.
Az utazás az Arciai-szoroson keresztül ezúttal eseménytelenül zajlott le.
Különleges megbízatások elvégzésére jelöltek ki bennünket az utazás alatt.
As a voyage of exploration the trip would have been a fiasco.
Mint felfedező út, ez az utazás teljes kudarc lett volna.
voyage (aussi: sailing, voyaging)
Jakkal ellentétben Rivent egyáltalán nem izgatta fel a hajóút.

Synonymes anglais de « voyage »

voyage

Exemples d'usage pour « voyage » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSam began the exercises of relaxation, readying himself for the shamanic voyage.
Sam belekezdett a relaxációs gyakorlatba, felkészülve a sámáni utazásra.
EnglishShe was equipped that day as she always was, for a voyage around the world.
Azon a napon is úgy volt fölszerelve, mintha világ körüli útra indulna.
EnglishI remembered the jokes my Ath-enan friends and I had made about magic on the liner voyage out.
Eszembe jutottak athénai barátaim; milyen értetlenül és hitetlenül viselkedtünk.
EnglishWhat does it matter to us that you invite two vagabonds to voyage with you?
Mit érdekel az minket, hogy maguk felvettek két csavargót a hajójukra?
EnglishThey must stand watch on watch, gun at hip, the entire voyage, lest their crew overwhelm them.
Egész idő alatt felváltva kellett őrködniük, nehogy utasaik átvegyék az irányítást.
EnglishCrossed out the Golden Voyage, a passenger ship smaller than the Argos, with a one-gee drive.
Kihúztam a Pazar Utazást, egy az Argosznál kisebb utasszállítót, egy g-s hajtóművel.
EnglishAfter all, Halsey was hardly likely to prolong a voyage in an open boat unnecessarily.'
Különben is, Halsey aligha hosszabbította meg az utat ok nélkül abban a nyitott csónakban.
EnglishTheir master couldn’t take them on a sea voyage, he realized a little sickly.
A gazdájuk nyilván nem vihette őket magával a tengeri útra, állapította meg némi sajnálkozással.
EnglishMarriage is a voyage of discovery that never ends, he thought ruefully.
A házasság olyan, akár egy végtelen felfedezőút, gondolta kesernyésen.
EnglishDuring the first part of the voyage, the youth had seemed bright, but a bit irresponsible.
Az út első részében Toshio jóeszűnek, de kissé felelőtlennek tűnt.
EnglishShe would tell no young man the story of the voyage to Cairo.
Nem lesz egy fiatalember, akivel megoszthatná kairói utazásának történetét.
EnglishThe same goes for the cargo and for the client commissioning the voyage.
Ugyanez igaz a rakományra és a hajóutat megrendelő ügyfélre is.
EnglishShe was taken once by an aunt on a sea voyage to do her health good.
Egy alkalommal a nagynénje tengeri utazásra vitte, mert az biztos használ majd az egészségének.
EnglishI spent the rest of the voyage in this chamber, except for one night.
Egyetlen éjszakát kivéve ebben a fülkében töltöttem az utazást.
EnglishWe are on the loneliest voyage men ever undertook, said Sir Owain.
A legmagányosabb utazáson vagyunk, aminek valaha ember nekivágott.
EnglishIt was impossible for me to escape from the Great Eyrie, before being dragged into a new voyage.
A Nagy Sasfészekből pedig nem szökhettem meg, mielőtt magukkal vinnének valami újabb utazásra!
EnglishToday is, therefore, not the end of the voyage, nor is it the beginning.
Így tehát a mai nap nem az út kezdete, de nem is a vége.
EnglishAs things stand now, you will die of aging on the return voyage.
Ahogy most állnak a dolgok, meg fogsz halni a visszafelé úton.
EnglishShe was talking about the here and now: this voyage and its purpose.
A jelen helyzetükről beszélt, az útról és annak céljáról.
EnglishIt was also said that she had successfully smuggled herself aboard a nuclear submarine on its test voyage.
Állítólag egyszer sikerült becsempésznie magát egy próbaútját futó atom-tengeralattjáróra.