« vu » traduction en hongrois

EN

« vu » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « vu » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « vu » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHogan stared at that frozen, insouciant grin with a deep sense of deja vu.
Hogan a fagyos, nemtörődöm mosolyra meredt, érezte a előtörekvő emlékeket.
EnglishHey. the incredible sense of deja vu lexperiencedas I was watching that last routine.
- Nem tudom, maga tudod-e... hogyan lehet, hogy ugyanazt a gyakorlatot láttuk kétszer is.
EnglishHowever, recent statements by leading eurocrats give me a very strong feeling of déjà vu.
Vezető eurokraták legutóbbi nyilatkozatai azonban erőteljesen a déjà vu érzésével töltenek el.
EnglishBy the time that he reached the hallway to the kitchen, he was puzzled by a full-blown case of deja vu.
Mire eljutott a konyhához vezető folyosó elejéhez, határozott déja vu érzése támadt.
EnglishPresque vu: a sense of experiencing something which has not happened yet but will.
Presque vu: az ember úgy érzi, olyan élményt él át, ami még nem esett meg, hanem csak ezután fog megtörténni.
EnglishSomething about this sensation was familiar, and she was swept by a horribly intense sensation of déjà vu.
Valamiért ismerős volt számára ez az érzés; félelmetes erővel tört rá a déjá vu élménye.
EnglishLooking at it gave him a weirdly strong feeling of déjà vu.
Ahogy ránézett, a déjá vu kísértetiesen erős érzése rohanta meg.
EnglishThe two alternates were both men, Henry Vu and Shine Royce.
Mindkét póttag férfi volt, név szerint Henry Vu és Shine Royce.
EnglishHe arrived at the front of the villa and halted beside the balustrade; deja vu hung heavy in the air.
Megérkezett a palota elé, és megállt az oszlopos korlát előtt; a déja vu érzés súlyosan nehezedett rá.
EnglishThe late President Conté himself seized power in a military coup, and now there is a sense of déjà vu.
Az elhunyt Conté elnök maga is katonai puccsal került hatalomra, így most joggal van déjà vu érzésünk.
EnglishDrew felt a momentary deja vu, thinking he'd seen him before, though he couldn't imagine where.
Drew-nek pillanatnyi déjá vu érzése támadt, mintha már látta volna azelőtt is, noha nem tudta elképzelni, hogy hol.
EnglishHe was again swallowed by that dreamy feeling of presque vu.
Ismét magába nyelte a presque vu álomszerű érzése.
EnglishAs he often did, Nicholas hurried through the pleasantries and asked about Vu's daughter at Harvard.
Nicholas, szokásához híven, átugrotta az udvarias közhelyeket, és Vunak a Harvardon tanuló lányáról érdeklődött.
EnglishDéjà vu poured over her like strange water.
Szökőárként öntötte el a felismerés: ezt már megélte egyszer.
EnglishKilgore Trout was suddenly woozy with deja vu.
Kilgore Trout hirtelen beleszédült a déja vu érzésébe.
EnglishMain Street had that same Norman Rockwell ambience, and here it was so strong that it was almost a feeling of déjà vu.
Clark intett egy félmeztelen, nagy hasú férfinak, aki a pázsitot öntözte a háza előtt, és üdítőt ivott.
EnglishThey both went over in the snow and Henry was afflicted with déjà vu so strong and so sudden it was like swooning.
Mindketten a hóba huppantak, és Henrynek olyan hirtelen és erős déjá vu érzése támadt, hogy majdnem elájult tőle.
EnglishWatching this Megafortress getting ready for combat made McLanahan feel strange-a crashing wave of deja vu was descending on him.
McLanahan furcsa érzéssel szemlélte a Megafortress felkészítését az ütközetre; nyomasztó érzése támadt.
EnglishDéjà vu suffused Whitehead; except that the first time he'd been here there had only been a glimpse of the man beneath the tree.
Déjà vu érzés lett úrrá rajta; noha amikor először járt itt, épp csak egy pillantást vethetett a férfire.
EnglishIt was a sound which imparted an aching sense of déjà vu for it had been almost thirty years since he had last heard it.
A déjá vu fájdalmas érzetét váltotta ki ez a hang, mert hiszen harminc év is eltelt azóta, hogy utoljára hallotta.
Autres mots
English
  • vu