« weeping » traduction en hongrois

EN

« weeping » en hongrois

volume_up
weeping {substantif}
HU

EN weeping
volume_up
{substantif}

weeping (aussi: cry, crying, wail)
volume_up
sírás {substantif}
The weeping had grown louder, probably in answer to Mayens audible panting.
A sírás erősödött, mintegy válaszként Majen hallható zihálására.
And shall cast them into the furnace of fire: there shall be weeping and gnashing of teeth.
Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
I heard the great LiSsx and undeniable sound of weeping.
Halk sírás összetéveszthetetlen hangját hallottam.
weeping (aussi: drip, dropping, spatter, splatter)
volume_up
csöpögés {substantif}
weeping
volume_up
csöpögő {substantif}
weeping
volume_up
gyöngyöző {substantif}
weeping
volume_up
gyöngyözés {substantif}
weeping
volume_up
lecsüngő {substantif}
weeping
volume_up
síró {substantif}
No, it was just the weeping manager armed with a straw broom and a dustpan.
Nem, csak a síró igazgató, kezében lapáttal, seprűvel.
Udinaas stumbled over corpses, writhing, weeping figures.
Udinász bukdácsolt a halottak, haldoklók, síró alakok között.
They lay at last quiet in each other's arms, and Raven's weeping was stilled at last.
Végül némán feküdtek egymás karjában, és a síró Holló végre megnyugodott.

Synonymes anglais de « weeping »

weeping

Exemples d'usage pour « weeping » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishscreamed a young patrician man, who had also been weeping.
Vigyétek már innen! sivalkodott egy előkelő külsejű ifjú, aki ugyancsak sírt.
EnglishRags trailed from the figure, the bindings for wounds that now lay open and weeping.
Rongyos pólyákat vonszolt maga után, sebei takaratlanul tátongtak és gennyeztek.
EnglishHe was weeping for love, for family, for friendship, for truth, for civilization.
Siratta a szerelmet, a családot, a barátságot, az igazságot, a civilizációt.
EnglishMORGAUSE LOOKED ON in horror as Gwydion, weeping, bent over her youngest son.
Morgause iszonyodva nézte, amint Gwydion sírva hajolt az ő legifjabb fia fölé.
EnglishRamses stood before her in the Bedouin robes, weeping, begging her to listen.
Egy sötét hely, megcsillanó üvegekkel, szobrokkal és koporsókkal az egyik végében.
EnglishStill weeping, Mrs. Tucker was escorted from the room by Constable Hoskins.
Mrs. Tucker még akkor is sírdogált, amikor Hoskins közrendőr kivezette a szobából.
EnglishI spent a lot of time in those early years weeping silently in dressing rooms.
Sok időt töltöttem azokban a kezdeti években csendesen sírva az öltözőkben.
EnglishThe Greeks believed that weeping together created a bond between people.
A görögök hittek abban, hogy az együttsírás köteléket hoz létre az emberek közt.
EnglishWeeping, she cradled him, rocked him, crooned to him, and told him that she loved him.
Tina sírva ringatta Dannyt, és egyre csak azt ismételgette, hogy mennyire szereti.
EnglishShe befriended a middle-aged American woman whom she found weeping on a bench in a park.
Összebarátkozott egy középkorú amerikai nővel, aki egy padon sírdogált a parkban.
EnglishIf we fail to recognise this right we are all just weeping crocodile tears here.
Ha ezt a jogot nem ismerjük el, akkor csak krokodilkönnyeket hullatunk.
EnglishThe Patriarch of Mirischum turned and stumbled back down the stairs, weeping bitterly.
Mirishum pátriárkája megfordult, és keservesen zokogva lebotorkált a lépcsőn.
EnglishBoth noticed he was weeping quietly but thought it polite not to say anything.
Valószínleg észrevették, hogy könnyes a szeme, de udvariasan hallgattak.
EnglishBoaz, when he straightened up, was a wise, decent, weeping, brown Hercules.
Boaz, amint felegyenesedett, bölcs, tisztes, könnyező, barna Herkules volt.
EnglishRita had other things on her mind than weeping for somebody who'd been mean to Deirdre.
Jobb dolga is volt, mint hogy olyasvalakit sirasson, aki bántotta Deirdre-et.
Englishweeping just to be'near Him and see Him and I marveled at what this must mean.
Zokogni kezdtem a boldogságtól, hogy a közelében lehetek, és nem értettem, mit jelent ez.
EnglishHe was weeping still as he saw the sun come down upon the river; saw the water catch fire.
Haiman még akkor is sírt, mikor a nap első sugarai lángra gyújtották a folyót.
EnglishSparhawk stepped to the weeping boy's side, his own eyes also streaming tears.
Sparhawk odalépett a zokogó fiú mellé; az ő szeme is könnyben úszott.
EnglishThauvas was already weeping in fear, bright lines of tears streaming down his cheeks.
Thauvas sírni kezdett félelmében, és a könnycseppek kövér patakokban folytak le az arcán.
EnglishI was weeping at the sheer sight of it, at the feel of the damp wind against my face.
Már a látványtól, az arcomat legyező nyirkos széltől is elsírtam magam.