« whereas » traduction en hongrois

EN

« whereas » en hongrois

HU

EN whereas
volume_up
{conjonction}

whereas (aussi: as long as, so long as, whilst)
volume_up
amíg {conj.}
Whereas, in certain fields presenting special problems, the provisions in Member States cannot be approximated until a more thorough study has been made;
mivel bizonyos, különleges problémákat jelentő területeken a tagállamok rendelkezései nem közelíthetők addig, amíg egy alaposabb vizsgálatot el nem végeztek;

Exemples d'usage pour « whereas » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhereas potato production occupies an important place in Community agriculture;
mivel a burgonyatermelés fontos helyet foglal el a Közösség mezőgazdaságában;
EnglishWhereas the Treaty has not made provision for specific powers for this purpose,
mivel a Szerződés nem rendelkezett az e célt szolgáló egyedi hatáskörökről,
EnglishWhereas the Treaty has not provided the specific necessary powers for this purpose,
mivel a Szerződés nem rendelkezik az e célból szükséges különös hatáskörökről,
EnglishWhereas common rules should therefore be established for exports from the EEC;
Mivel ezért közös szabályokat kell bevezetni az EGK-ból származó exportra;
EnglishYeah, you're still sickeningly handsome, whereas I look like my Aunt Mildred.
Ön még mindig átkozottul jóképű, én meg úgy nézek ki, mint Mildred nagynéném.
EnglishWhereas there is no objection to be made to any part of the recommendation,
mivel a javaslat semmilyen részével kapcsolatosan ellenvetés nem érkezett be;
EnglishWhereas the time limits for concluding private agreements should be laid down;
mivel meg kell állapítani az egyéni megállapodások megkötésének határidőit,
EnglishWhereas these measures threaten to cause injury to the Community producers concerned;
mivel ezek az intézkedések károkat okozhatnak az érintett közösségi termelőknek;
EnglishI am without expectations, whereas one of us three is consumed by nothing else.
Nekem nincsenek elvárásaim, de hármunk közül egyet csakis ezek gyötörnek.
EnglishWhereas those names should be aligned with those normally accepted internationally;
mivel az ilyen neveket a nemzetközileg általában elfogadott nevekhez kell igazítani;
EnglishWhereas common wheat of bread-making quality may, therefore, be supplied as food aid;
mivel ezért a kenyérgabona minőségű közönséges búza élelmiszersegélyként nyújtható;
EnglishOtherwise, it will be weaker, whereas both sides want it to be stronger.
Másképp gyengébb lesz, bár mindkét oldalnak az az akarata, hogy erősebb legyen.
EnglishWhereas the above-mentioned Decision of 3 April 1968 should therefore be supplemented;
mivel a fent említett 1968. április 3-i határozatot ezért ki kell egészíteni,
EnglishWhereas the French more properly used the same colours in the order blue, white and red.
A franciáké sokkal helyénvalóbb módon, úgy nézett ki, hogy kék, fehér és piros.
EnglishWhereas detailed rules for such a tendering procedure should be laid down;
mivel az ilyen pályázati eljárás részletes szabályait meg kell határozni;
EnglishDeoxyhemoglobin can be detected by MRI, whereas oxyhemoglobin can't.
A deoxyhemoglobint mérni tudja az MRI szemben az oxyhemoglobinnal, amit nem tud.
EnglishWhereas consumers are entitled to except definite advantages from such a development;
mivel a fejlődés eredményeinek egyértelműjogos haszonélvezői a fogyasztók;
EnglishWhereas inspection vessels should display appropriate identification;
mivel az ellenőrzést végző hajóknak megfelelően azonosíthatóknak kell lenniük;
EnglishWhereas a schedule for phasing out these quantitative restrictions should be drawn up;
mivel el kell készíteni e mennyiségi korlátozások fokozatos eltörlésének ütemtervét;
EnglishWhereas if you don't get off on no foot at all, you're sitting pretty and money coming in.
Ha viszont helyesen viselkedik, akkor nyugodtan ülhet, közben meg jön be a dohány.