« you can » traduction en hongrois


Résultats pour « you ». « you can » n'a pas encore été ajouté au dictionnaire.
EN

« you can » en hongrois

HU
EN

you {pronom}

volume_up
you (aussi: thou)
You and Gifford, you lying little witch, you did that to me, your own mother!
Te és Gifford, te hazug kis boszorkány, te tetted ezt velem, a tulajdon anyáddal!
Where are you, you wretched coward, cheap second-rate phantom, accused blunderer?
Hol vagy, te nyomorult gyáva, te olcsó, másodrangú fantom, te kétbalkezes kárhozott?
You, Marius, you steal the Queen of Heaven and you keep her as if she were your own?
Te, Marius, te ellopod a Mennyek Királynőjét, és eldugod, mintha a tied lenne?
you
volume_up
ti {pron.}
The pair of you are far too valuable and must be kept out of harm's way.
Ti ketten túlságosan értékesek vagytok, ti nem kerülhettek veszélybe!
You are not fools, any of you, no matter how emotional or impetuous you are.
Nem vagytok ti bolondok, akármilyen indulatosan vagy meggondolatlanul viselkedjetek.
But having the same recompense (I speak as to my children): be you also enlarged.
Mint gyermekeimhez szólok: ti is tegyetek úgy, mint én, tárjátok ki ti is a szíveteket!
you
volume_up
Ön {pron.}
You said that you were not a dictator; you are a democrat of distinction.
Ön azt mondta, hogy nem diktátor; Ön kitűnő demokrata.
You are nationalistic; you are bullying; you are threatening; you are anti-democratic; you are a complete shower!
Ön nacionalista, Ön erőszakos, Ön fenyeget, Ön antidemokratikus; tiszta színjáték, amit művel!
You know that we agree with the programme you have put forward.
Ön tudja, hogy mi egyetértünk az Ön által előterjesztett programmal.

Exemples d'usage pour « you can » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
EnglishYou mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
Ez olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
EnglishAnd if you believe that money can do all that for you, you are the perfect mark.
"És ha azt hiszed, hogy a pénz teszi mindezt," akkor tökéletes vagy számunkra".
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishIf you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.
Ha az elnökség végéig megoldja őket, azt hiszem, elmondhatja, hogy megcsinálta.
EnglishAre you really sure that you can never have the magic flow through your hands?''
És egészen biztos vagy abban, hogy soha nem folyhat már a mágia az ujjaid között?
EnglishAnd how can you talk like that about not wanting to be a part of the social body?
És hogy mondhatsz olyasmiket, hogy nem akarsz a társadalom testének része lenni?
EnglishNow, Sergeant Jenkins, McLanahan said, can you tell me what the hell's going on?
- Nos, Jenkins őrmester - szólalt meg McLanahan -, megtudhatnám, mi folyik itt?
EnglishMama always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes.
A mamám mindig azt mondta: sok minden kiderül valakiről már a cipője alapján is.
EnglishI saw you, Lasher, as clearly as the witch saw you, and I can make you strong.'
Láttalak, Lasher, olyan tisztán, ahogy a boszorkány látott, és erőssé tehetlek!
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishThis is a default setting, you can still override it for each individual message.
Ez lesz az alapértelmezés, de a beállítás üzenetküldéskor felülbírálható marad.
EnglishKonsole With this module you can configure Konsole, the KDE terminal application.
Konsole Ebben a modulban a Konsole-t, a KDE parancsértelmezőjét lehet beállítani.
EnglishBut even if he owes you a favor, how can he reopen the case without new evidence?
De még ha az adósod is, hogy indíttatná újra az ügyet minden bizonyíték nélkül?
EnglishI thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
De most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.
EnglishThen you can go back to giving hamsters enemas... or whatever the hell you do.
Aztán visszamehetsz, hogy adj almot a hörcsögöknek... vagy mi a poklot csinálsz.
EnglishI can give you two or three names -- but she was not very intimate with anyone.
- Két vagy három nevet tudok mondani, de nem volt senkivel sem nagyon bizalmas.
EnglishYou can understand the atmosphere in which the Wilhelms-bad meeting took place.
Képzelhetik, hogy ezek után milyen légkörben zajlott le a wilhelmsbadi találkozó.