« you can do » traduction en hongrois

EN

« you can do » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « you can do » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « you can do » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNow, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
Következzék pár dolog, amit megtehetsz, hogy az agyad több agysejtet állítson elő.
EnglishThere arc- a lot ol limits you can do in here and there are things you can't do.
Sok minden van, amit megtehet itt az ember, de vannak dolgok, amiket nem tehet meg.
EnglishYou can have sex-- You can do it, you know, many guys at a time, but it's not gay.
Még szexelhetünk is-- Több férfival egyszerre, de attól még nem lennél buzi.
EnglishShe held the matches immovably before him and said: 'You can do as you choose.'
Annie rendíthetetlenül nyújtotta felé a gyufát, és azt felelte: Választhat.
EnglishBeer-warmed, he sat and meditated on the things you can do with five pounds.
A sör átmelegítette, csak üldögélt és tűnődött, mi mindent kezdhet az öt fontjával.
EnglishAnd what you can do is sort of compare DNA of normal segs versus cancer.
És ezzel képesek vagyunk normál és rákos szegmensek DNS-ének összehasonlítására.
EnglishYou said, Nice job, Taylor, and I just said: - Think you can do it better?
Azt mondta, "Jó volt, Taylor," én pedig csak: - Úgy gondolja magának jobban menne?
EnglishDon't ever think you can do whatever you want while Big brother isn't here?
Ne gondold, hogy azt csinálhatsz amit akarsz amiért a Nagy testvér nincs itt!
EnglishThere's nothing you can do to defend yourself once the sun rises, nothing.
Semmit sem tudsz tenni saját védelmedért, a világon semmit, ha felkel a nap.
EnglishFor Errants sake, he snapped, see what you can do for Uruth and the others!
A Kóbor szerelmére! csattant fel nézd már meg, hogy nem tehetsz-e valamit Uruthékért!
EnglishCourse you can do women, too, if they're young enough, can't you? she asked viciously.
Persze lányokkal is tudod csinálni, ha elég fiatalok, he? kérdezte gonoszul.
EnglishI'm your teacher and you need me, and there isn't much you can do about it either way.
Én vagyok a tanítód, szükséged van rám, és ez ellen nemigen tehetsz semmit.
EnglishAnd you can do the same randomized, controlled trial for social policy.
Megtehetjük ugyanezt véletlenszerű, irányított próbákkal a szociálpolitikáért.
EnglishAnd in that case, Murgatroyd, there's not a thing you can do about it!
Ha pedig így van, Murgatroyd, akkor mehetsz, semmi szükség a közreműködésedre!
EnglishYou can do it, but I believe that a joint task will be much better than a separate one.
Megtehetik, de szerintem egy közös feladat sokkal jobb lenne, mint egy külön feladat.
EnglishYou f^el you're caught like a rat in a trap and there's nothing you can do.
Aztán látja, hogy csapdába esett, mint egy patkány, és nincs szabadulás.
EnglishWe have that much power if you can do something of clear public benefit.
Megvan hozzá a hatalmunk, ha megteszel valamit, ami nyilvánvalóan a közjót szolgálja.
EnglishIt's to make you love magic, for itself, not for what you can do with it.
Azért van így, hogy megszeresd, önmagáért és ne azért, amit tehetsz vele.
EnglishIf he says you have done all you can do here and for you to go home, will you go then?
Ha azt mondja, hogy már nincs több dolgod itt, és hazamehetsz, hazamész?
English`All you can do now is be with us, and go back through!' said Deborah.
Annyit tehetsz, hogy velünk maradsz, és aztán visszamész összegezte Deborah.
Autres mots
English
  • you can do