« you can get » traduction en hongrois

EN

« you can get » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « you can get » employé en contexte.

Traductions similaires pour « you can get » en hongrois

you pronom
Hungarian
can substantif
to can verbe
get substantif
to get verbe
Hungarian

Exemples d'usage pour « you can get » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNo, you can get regular guns pretty easy at home, but not anti-tank weapons.
Otthon elég könnyen lehet lőfegyvert szerezni, de nem tankelhárító fegyvereket.
EnglishNO - It is up to the Italian authorities to decide if you can get married there.
NEM - Az olasz hatóságok döntenek arról, hogy Önök összeházasodhatnak-e ott, vagy sem.
EnglishThe links on this website focus on how you can get involved in citizenship programms.
Ez az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
EnglishBut you can get past that to the part... where the little tricks don't mean anything.
De nem ugorhatod át őket a pontig... ahol a kis trükkök már semmit sem számítanak.
EnglishHave every confidence, old boy, and do see if you can get some word to your friend.
Legyél egészen nyugodt, öregfiú, és próbálj a lelkére beszélni a barátodnak.
EnglishYou really think you can get a dangerous organism like that past ICC quarantine?
Valóban azt hiszi, hogy egy ilyen veszélyes organizmust átcsempészhet az ICC karanténon?
EnglishAnd when you can, get him the hell away from there, Sinyavskiy told the young man.
Ha megvolt, amilyen gyorsan csak tudnak, húzzanak el onnan figyelmeztette a hadnagyot.
EnglishAs hard as you can get, and yet still put on the top shelves at Vurturama's.
Olyan kemény, amilyen csak lehet, a boltban mégis ott van a felső polcokon.
EnglishWith deworming, you can get an extra year of education for three dollars.
Féregtelenítéssel kaphatnak plusz egy iskolában töltött évet három dollárért.
EnglishIf you put up a prize, you can get literally a 50 to one leverage on your dollars.
Ha felajánl egy díjat, akkor szó szerint 50 dollárt kaszál egy dolláron.
EnglishThey say you can get it out if you rinse the spot fast in cold water, but it isn't so.
Azt mondják, ha gyorsan hideg vízbe mártod, kijön, eltűnik, de ez nem igaz.
EnglishWell, for starters, you can get your stubborn ass down here and give me a divorce.
Nos kezdetnek cipeld ide a segged, te csökönyös barom... és váljunk el.
EnglishBut I want a really, really good estimate of that just as fast as you can get it to me.'
Mindenesetre szeretném, ha mielőbb megbízható értékelést nyújtanának be a kérdésről.
EnglishThink whether you can get up morning after morning, strengthened in yesterday's purpose.
Vajon képes lesz-e minden reggel erősebb akarattal fölkelni, mint előző nap?
EnglishYou got yer paint, so you can get the fragging hell outta here till you can pay up.
Megkaptátok a festéseteket, úgyhogy húzzatok a jó büdös francba, amíg még jó dolgotok van.
English'Have you got Bhelliom where you can get your hands on it in a hurry if you have to?'
Olyan helyen van a Bhelliom, ahol szükség esetén gyorsan hozzáférhetsz?
EnglishYou can push, you can pull and you can get the train back on track.
Európa lehet az előremozdító erő, amely visszatereli a vonatot a helyes vágányra.
EnglishWhy don't you get those clothes off of him and see if you can get a better look at the wounds?
Miért nem veszi le róla azokat a rongyokat, hogy megnézze a sebeit alaposabban?
EnglishIf all turns out well, no one will be any the wiser, and you can get back to your work, no?
Ha minden jól alakul, senki sem lesz okosabb, és ön folytathatja a munkáját.
EnglishYou know, it's not much, but if you throw in 2000 more Euros, you can get the Imperator.
Tudod, semmiség, de ha beleadsz még 2000 Eurót, akkor tied az Imperator.
Autres mots
English
  • you can get