« you can see the » traduction en hongrois

EN

« you can see the » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « you can see the » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « you can see the » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
EnglishAs you can see, Arthur said, my lady has brought her furniture and belongings.
- Amint látod - mondta Arthur -, úrnőm magával hozta a bútorát és a kelengyéjét.
EnglishYou can see Honey, very good market economist, goes with the guy who gives more.
Láthatják, hogy Honey nagyon jó közgazdász, azt az eladót választja, aki többet ad.
EnglishYou can see that, through the map? the Royal Magician of Cormyr asked curiously.
- Látod a térképen keresztül? - kérdezte izgatottan Cormyr Udvari Varázslója.
EnglishYou're capable of holding conflicting viewpoints joyously when you can see them.
Tulajdonképpen - képviselhetünk ellentétes nézőpontokat örömmel, amikor látjuk őket.
EnglishAnd you can see on the top that cancers which are bad show insertions or deletions.
És itt felül látható, hogy a rákos felvételen többletek és hiányok mutatkoznak.
EnglishIt came out four days ago -- I circled the important parts so you can see them here.
Négy nappal ezelőtt hozták le -- Bekarikáztam a fontos dolgokat, hogy lássátok.
EnglishNow, you can see Africa's total debt there and the U.K. budget deficit for reference.
Itt van Afrika teljes adóssága és az UK költségvetési hiánya összehasonlításként.
EnglishBut as you can see, there's seven out of 20 had a change which was very high.
De ahogy itt látható, a 20-ból hétnél rendkívül magas változásokat találtunk.
EnglishAnd you can see that he's extending his right arm below his head and far in front.
És ahogy láthatjátok, kinyújtja a jobb karját a feje alatt és távolra előre.
EnglishOn the right side you can see my colleague Soren, who's actually in the space.
Jobb oldalon láthatjátok a kollégámat, Soren-t, aki valójában a térben van.
EnglishYou can see the firm commitment that we have made to implement this roadmap.
Láthatják, hogy szilárdan elköteleztük magunkat e terv megvalósítása mellett.
EnglishMy assassination programming has been erased, and as you can see, my weapons are gone.
Kitörölték belőlem a gyilkolóprogramozást, és amint láthatod, fegyverem sincs már.
EnglishAs you can see on this map, Russia is still the largest country in the world.
Ahogy ezen a térképen is láthatják, Oroszország még mindig a világ legnagyobb országa.
EnglishSurely you can see that if anything like that happened, we'd know about it.
Azt be kell látnod, ha valami ilyesmi történt volna, akkor arról mi tudnánk.
EnglishAlderbury is just opposite - there, you can see the house through the trees.
Aldcrbury pontosan szemközt terül el... ott, látszik is a ház a fák között.
EnglishAs you can see behind me, USS Enterprise and John Stennis remain in dry dock.
Amint mögöttem látható, az USS Enterprise és a John Stennis a szárazdokkban vesztegel.
EnglishIf you look at the Triceratops, you can see it's changing, it's shape-shifting.
Ha a Triceratopszot nézzük, láthatjuk, hogy változik, hogy alakot vált.
EnglishIt's a book on culture, and, as you can see, culture is rapidly drifting around.
Egy kultúráról szóló könyv, és amint látják, a kultúra gyors ütemben sodródik körbe-körbe.
EnglishAdmiral Ackbar, I'm sure you can see what's going on down at the Jedi academy.
Ackbar admirális kezdte Leia , bizonyára ön is látja, hogy a jediakadémiát támadás érte.
Autres mots
English
  • you can see the