« your satisfaction » traduction en hongrois

EN

« your satisfaction » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your satisfaction » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your satisfaction » en hongrois

you pronom
Hungarian
satisfaction substantif

Exemples d'usage pour « your satisfaction » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFrom your expression of satisfaction, shall we assume your forces have just disposed of enemies?
Elégedett az arca Gondolom, a katonái éppen most semmisítették meg az ellenséget.
EnglishWhen you have completed this small work, I will instruct and guide you to your complete satisfaction.
Amint elvégzed ezt a kis munkát, tanítalak és irányítalak kívánságod szerint.
EnglishYears of meddling in the lives of many, more for your own satisfaction and amusement than anything else!
Éveken keresztül beavatkoztál az emberek életébe, kizárólag a magad szórakozására!
EnglishYou seemed to have got it all taped to your satisfaction, said Lejeune dryly.
Úgy látom, maga már mindent ért mondta kimérten Lejeune.
EnglishThen I cannot answer it to your satisfaction, she said.
Nem válaszolhatok erre csupán azért, hogy a kíváncsiságodat kielégítsem.
EnglishPerhaps now we can make a fair exchange-whatever you carry with you in satisfaction of your debt to us.
Talán köthetnénk méltányos üzletet: adnál nekünk valamit, amivel kiegyenlítenéd tartozásodat.
EnglishSuch arrangements can be made, and no doubt to your satisfaction.
- Kérése teljesíthető, és kétségtelenül meg lesz elégedve.
EnglishWe've both had something taken from us...you, your sister...me, the satisfaction of destroying Fletcher.
- Mindkettőnktől elvettek valamit... tőled a húgodat... tőlem a kielégülést, hogy elpusztíthassam Fletchert.
EnglishIs this to your satisfaction, Picard?
EnglishRyan, Alien said, if the technical details can be worked out to your satisfaction, how do you view the treaty?
Dr. Ryan szólalt meg Allen , ha a technikai részletek úgy dolgozhatók ki, hogy ez önnek megfelelő, akkor mit szól a megállapodáshoz?
EnglishOur reporting will be addressed to both institutions, Council and Parliament, and we hope that it will be to your joint satisfaction.
A jelentésünket mindkét intézménynek - a Tanácsnak és a Parlamentnek - címezzük, és reméljük, hogy közös megelégedésükre fog szolgálni.
EnglishI would like to express our satisfaction at your visit, and our commitment to strengthening the cooperation between our governments.
Szeretném kifejezni megelégedésünket az Önök látogatásával kapcsolatban, valamint elkötelezettségünket a kormányaink közötti együttműködés megerősítése iránt.
EnglishWhen you return with your three gentlemen-in-waiting, as we must call them, then we shall prove identities to your full satisfaction, and you will know your pedigree.
Ha majd visszatértél a három apajelölttel, akkor majd megállapítjuk melyik az igazi, és akkor megismered a családfádat is.
EnglishWe wish you further success, re-election to Parliament, much satisfaction in your public activity and happiness in your personal life.
További sok sikert kívánunk, kívánjuk, hogy újra megválasszák a Parlamentbe és megelégedéssel töltse el közéleti tevékenysége, és sok boldogságot kívánunk a magánéletében is.
EnglishCommissioner, I cannot guarantee, but can predict that in all likelihood the result of the vote tomorrow will meet with your satisfaction and that of all concerned parties.
Biztos úr, nem garantálhatom, de nagy valószínűséggel megjósolhatom, hogy ez a szavazás az Ön és minden érdekelt megelégedésével fog holnap végződni.
English(BG) Madam President, Lady Ashton, I listened very attentively and with great satisfaction to your speech and I did not hear a single word with which I am not in agreement.
(BG) Elnök asszony, Lady Ashton, nagyon figyelmesen és igen elégedetten hallgattam a beszédét, és egyetlen olyan szót sem hallottam benne, amellyel ne értenék egyet.
Autres mots
English
  • your satisfaction