« your seat » traduction en hongrois

EN

« your seat » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your seat » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « your seat » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo I now would like you to [put] your seat belts on and put your hats [on].
Szóval most szeretném, ha bekapcsolnák a biztonsági öveiket, és feltennék a védősisakokat.
EnglishI also see in your seat the third Commissioner, responsible for employment.
Egy harmadik biztost is látok az Ön székében, mégpedig a foglalkoztatásért felelős biztost.
EnglishMark, I want you to remain in your seat, next to your lawyer, while I ask you some questions.
- Mark, maradj a helyeden, az ügyvéded mellett, és én felteszek neked néhány kérdést.
EnglishWhat do you mean, with your f- Shut up, Seat, Norris said with weary kindness.
- Hallgass, öreg huszár - mondta Norris erőtlen barátsággal.
EnglishStrap on your seat belt, Dr. Duncanstein, because you are about to be blown away.
Szíjazd be magad, Dr. Duncanstein, mert el fogsz durranni.
EnglishIf you will just take your seat there, Colonel÷it is almost time.
Ha lenne kedves helyet foglalni ott, ezredes... mindjárt itt az idő.
EnglishIt's that little voice in your head that's the seat of consciousness.
Ez egy kis hang a fejedben, ami a tudatosság központja.
EnglishMy dear sir, he said, the best thing to do is to go back to your seat.
Kedves uram mondta neki , a legjobb lesz, ha visszaül.
EnglishLay your bottom on the seat, pop on the top, and we'll fly.
Csüccsenj le az ülésbe, húzd fel a sisakot, és már repülünk is.
EnglishPlease return your seat backs to their full, upright and locked position.
Kérjük állítsák üléseiket függőleges helyzetbe.
EnglishPray resume your seat and let me know how I can serve you.
Üljön le, kérem, és mondja el, miben lehetnék szolgálatára.
EnglishNow about tonight, did you leave your seat at all?
Nos, ami pedig a mai estét illeti, felkelt az asztaltól egyáltalán?
EnglishKeep your seat belts fastened until we reach the gate.
Kérem maradjanak becsatolva, amíg el nem érjük a kijáratot.
EnglishI see two other Commissioners in your seat, including the Commissioner responsible for the health sector.
Két másik biztost is látok az Ön székében, akik közül az egyik az egészségügyi szektorért felelős biztos.
English'You could hear much better from your seat out there in the chamber, My Queen,' Sparhawk said with some asperity.
Sokkal jobban hallanál mindent a helyedről a tanácsteremben, királynőm mondta neki a lovag szárazon.
EnglishYou shove your fannies deep into the back of your seat, press your back into the seat and push your head back into the headrest.
A popótokat jól odanyomjátok az üléshez, a fejeteket pedig hátrafeszítitek a fejtámlának.
EnglishNow return to your seat and let me concentrate.
Ülj vissza az ülésedbe, és ne zavard a koncentrációmat.
English(HU) President Buzek, allow me to address you directly, even though you are sitting in your member's seat.
(HU) Tisztelt Buzek elnök úr, engedje meg, hogy bár képviselői helyén ül, közvetlenül Önhöz intézzem a szavaimat.
EnglishInspector Japp bent a glance of cold suspicion on him and continued his questions: Did you leave your seat at all in the plane?
Japp felügyelő gyanakvó pillantást vetett rá,aztán folytatta: Elhagyta az út során az ülőhelyét?
EnglishTo fasten your seat belt, insert the metal fitting.

Autres mots

English
  • your seat