« your service » traduction en hongrois

EN

« your service » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your service » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your service » en hongrois

you pronom
Hungarian
service substantif
to service verbe

Exemples d'usage pour « your service » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut your service to the Druids was prompted by your search for me, was it not?
De szolgálatod a druidáknál csupán arra volt jó, hogy engem megtalálj, nem igaz?
EnglishLord, she said softly, 'tis I my duty to Waterdeep, as your service is yours.
- Lord, én ezt teszem Vízmélyváráért, ahogy te is teljesíted a kötelességedet.
EnglishI understand your service is out, and there was an appointment set up for Thursday.
Bejelentés érkezett, hogy elment a kábel, és csütörtökre beszéltek meg egy időpontot.
EnglishYou will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.
Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt.
EnglishBut ifthese people knew I was using your Dial-A-Ho service, they might not understand.
De ha megtudnák, hogy a te kurvaszolgálatodat használom, talán nem lennének megértőek.
EnglishI am a genie harnessed to your service, but if your control of me fails...
Szolgálatodra megszelídített dzsinn vagyok, de ha nem tartasz kordában...
EnglishBear this always in the service of your king, and of the righteous cause, said the old knight.
- Viseld ezt mindig királyod és az igaz ügy szolgálatában - mondta az öreg lovag.
EnglishHere I am, at your service, answered the carpenter, raising himself on to his knees.
- Állok elébe, ki vele gyorsan! - mondta az asztalos, és föltérdelt.
EnglishYou will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.
Önt e-mailben tájékoztatjuk majd arról, hogy kérdését melyik szolgálathoz továbbítottuk.
EnglishWhen you get out, you can open up a private investigation service like your old friend Lomax.
Amikor kikerül, nyithat egy magánnyomozó-irodát, mint ahogy öreg barátja, Lomax tette.
EnglishThank you for your service, and I'm sorry this has happened.
Köszönöm eddigi közreműködését, és higgye el, őszintén fájlalom a történteket.
EnglishThe mage sketched an elaborate bow and said pleasantly, Caladar Thearyn, at your service.
A mágus tett egy legyintő mozdulatot és udvariasan válaszolt - Caladar Thearyn, szolgálatára.
EnglishI would explain myself more fully, but I am no longer in your service.
Bővebben is kifejthetném, de már nem állok többé a szolgálatodban.
EnglishSo now that you know all about me, will you still have me in your service?
- Most, hogy mindent tudsz rólam, megtartasz a szolgálatodban?
EnglishI do conduct a religious service, but your attendance is not required, if that's what worries you.
Istentiszteletet is tartok, de ha esetleg ez zavarja, nem kötelező részt vennie rajta.
EnglishThey will put you in touch with your universal service provider.
A hatóságnak tájékoztatnia kell Önt az egyetemes szolgáltató kilétéről.
EnglishI should advise you to go quickly and remind him, lest he forget your faithful service.'
Így hát azt tanácsolom, siess hozzá, s juttasd eszébe, nehogy elfeledkezzék hűséges szolgálataidról.
EnglishI am Horis Antic, mid-senior imperial lector, at your service.
Horis Antic vagyok, középszintű galaktikus előadó szolgálatára, uram.
EnglishCould not log into Yahoo service: your account has been locked.
Nem sikerült bejelentkezni a Yahoo-ba: az Ön azonosító zárolva van.
EnglishThey're excellent-the very same sort your Secret Service use-same manufacturer, Motorola.
Ugyanaz, mint amit az amerikai titkosszolgálat is használ.

Autres mots

English
  • your service