« your soul » traduction en hongrois

EN

« your soul » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your soul » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your soul » en hongrois

you pronom
Hungarian
soul substantif

Exemples d'usage pour « your soul » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWill you go to the mass and take the sacrament with this great sin on your soul?
Képes lennél elmenni a misére, és felvenni a szentséget ekkora bűnnel a lelkeden?
EnglishYou will bind him to you with such spells that he is your slave, body and soul.
Olyan bűbájt kell bocsátanod rá, hogy a rabszolgád legyen testestől, lelkestől.
EnglishYour soul and your physical body are now locked together forever, he said.
Lelked és fizikai tested mostantól össze van láncolva mindörökkön-örökké mondta.
EnglishYou have a body which can deceive others, he said, but no one can speak for your soul.
A teste olyan, amely félrevezethet másokat mondta , de a lelkét senki sem ismeri.
EnglishTo settle down, to Make Good, to sell your soul for a villa and an aspidistra!
Letelepedni, Sokra Vinni, és eladni a lelked egy villáért és egy fikuszért.
EnglishBut, be that as it may, I am not here... to force my twisted soul into your life.
De ha így is van, nem azért vagyok itt... hogy roncsolt lelkemet, beerőltessem az életedbe.
EnglishYou must find a good life, a rich life, a life where your soul and body are fed.
Neked jó életre, gazdag életre van szükséged, amely táplálékot nyújt lelkednek és testednek.
EnglishThe art of using secret writing in order to bare your soul to distant persons.
Miként tárjuk fel a lelkünket távollevő személyeknek titkosírás útján.
EnglishHow could he have afforded the sorcery needed to bind your soul to your body?
Honnan volt pénze a varázslatra, ami lelkedet a halott testedhez köti?
EnglishIf you are still breathing and do not have your soul, you have got no business breathing.
Ha ugyan lélegzel, de elvesztetted a lelkedet, akkor feleslegesen lélegzel.
EnglishWell, it looks like you're being given another chance to do something with your soul.
- Nos, látom, ismét kaptál egy esélyt, hogy kezdj valamit a lelkeddel.
EnglishYou'd give your soul for some my-pretty-pony time then, let alone short time.
Olyankor a lelkét is odaadná az ember egy kis szép-lovacskám-idő-ért, nemhogy a kurta időért.
EnglishWe'd like you to show us the secret of your soul, said the Jaff.
- Szeretnénk, ha megmutatnád nekünk a lelked titkait - kérte sejtelmesen a Jaff.
EnglishBut promise me in your old Roman Catholic soul, you won't go seeking the Veil.
De ígérd meg ókatolikus lelkedre, hogy nem fogod keresni a kendőt.
EnglishI extend my sympathies and offer a prayer for the soul of your brave departed husband.
Fogadja részvétemet és fohászomat az ön elhunyt, bátor férje lelkéért.
EnglishUnburden your soul of the truth to us, if you wish, but don't bother us with your lies.
Ha akarod, tedd le a lelkedről az igazság terhét, de ne zaklass bennünket hazugságaiddal.
EnglishIt comes again and again until you have made it part of your soul and your enduring spirit.
Újra meg újra jön, amíg lelketek és örök szellemetek részévé nem teszitek.
Englishshe asked, to make your soul quiet again?
Thorne, mit adhatok neked, hogy ismét nyugodt legyen a lelked? kérdezte.
EnglishThey’ll drain your blood, your soul, if you let them, and never let go.
Kiszipolyozzák az embert, aki a vérét, lelkét adja értük, s ha nem vigyáz, soha nem eresztik el.
EnglishTo hear that my soul is your slave as surely as your soul is mine?
Hallani akarod, hogy lelkem ugyanolyan rabszolgád mint amennyire a te lelked az enyém?

Autres mots

English
  • your soul