« your staff » traduction en hongrois

EN

« your staff » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your staff » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your staff » en hongrois

you pronom
Hungarian
staff substantif
to staff verbe

Exemples d'usage pour « your staff » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishParker, your staff follows you around... and says, Right, just like a parrot.
Parker, az embered folyton ottjár a nyomodban, és mindenre azt mondja: "igen"!
EnglishAs soon as it's convenient, I want a meeting with you and your bridge staff.
Majd ha tud rám időt szakítani, szeretnék beszélni önnel és a híd személyzetével.
EnglishMr President, I would like to thank you and all your staff for all your patience.
Elnök úr, szeretném megköszönni az eddigi türelmet Önnek és valamennyi munkatársának.
EnglishUntil this is resolved I've provided temporary quarters for you and your staff.
Míg az esetet nem tisztázzuk, megnyittattam egy-egy szálláshelyet önnek és az embereinek.
EnglishMy sincere thanks go to you, Commissioner, and to all the staff of your departments.
Őszintén hálás vagyok a biztos asszonynak, és a szervezeti egységek teljes személyzetének.
EnglishWe are not going to set up a special court for your member of staff.
Nem szándékozunk egy különleges bíróságon megtárgyalni a személyzet tagjának ügyét.
EnglishThey worked until they dropped, and I ask you to convey these thanks to your staff.
Munkatársaik végkimerülésig dolgoztak, és kérem, továbbítsák feléjük köszönetnyilvánításomat.
EnglishWith respect, your staff indicated that my request had been noted.
Tisztelettel jelzem, az ön munkatársai azt közölték, hogy a kérésemet feljegyezték.
EnglishSo, if your staff were aware of it, then, by implication, you were aware of it.
Így ha az ön munkatársai tudtak róla, akkor ez azt is jelenti, hogy önnek is tudnia kellett róla.
EnglishAsk your staff to show you the documents from the last ten years.
Kérjék meg beosztottjaikat, hogy mutassák meg Önöknek az elmúlt tíz év dokumentumait.
EnglishI congratulate you and your staff for a well-organized plan, and I wish us all success.
Gratulálok önnek és stábjának ezért a kitűnő tervért, és mindannyiuknak sikert kívánok hozzá.
EnglishYou and your staff have been a calming influence in troubled times.
Ön és munkatársai megnyugtatóan hatottak ezekben a zűrzavaros időkben.
EnglishIt doesn't look, on the face of it, as though any of your staff can be the person we're looking for.
Első ránézésre nehéz elképzelni, hogy a testület valamelyik tagja a tettes.
EnglishBut you will first surrender to me the Key of Orthanc, and your staff.
De előbb át kell adnod nekem az Orthanc kulcsait és a botodat.
EnglishSince you fired me from your staff, I assume this is a social call.
Mivel kirúgtál a csapatból, gondolom, ez csak udvariassági hívás.
EnglishNow, he added, please give me a list of your staff, also the servants.
Megkaphatnám tehát a tantestület és a személyzet névsorát?
EnglishIf this is not shown on the screens, I would ask you to read this out and for your staff to note it down.
Ha ez nem jelenik meg a kijelzőkön, arra kérem, olvassa fel és munkatársai jegyezzék le.
EnglishThe staff channeled your magic, just as Bremen said it would.
A bot levezette varázserődet, pontosan úgy, ahogy Bremen mondta.
EnglishAnd suppose your staff when you've assembled it, runs out on you?
És ha tegyük fel, talált már személyzetet, aztán egy szép napon fogják magukat, és faképnél hagyják?
EnglishWe wish to fly you and some of your staff to Chabarsovil so that you can see for yourself.
Szeretnénk, ha ön és még néhányan a vezérkarából Habarovszkba repülnének, hogy a saját szemükkel láthassák.

Autres mots

English
  • your staff