« your stay » traduction en hongrois

EN

« your stay » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your stay » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « your stay » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishRamsey, Elliott continued, how did you enjoy your stay in London?
Mondja csak, Mr. Ramsey szólalt meg ismét Elliott hogy érezte magát a mi Londonunkban?
EnglishIf your brother chooses to stay, he will have decided his own fate in the days to come.
Ha a testvéred marad, akkor ezzel meghatározza sorsát az eljövendő napokra.
EnglishStay in your forest, and keep your trees green and your friends long-lived.
Maradj az erdődben, tartsd zölden a fákat és a barátaidat sokáig életben.
EnglishI told you to stay at your cousin's last night, Randolph said gloomily.
Mondtam neked, hogy maradj az unokahúgoddal mordult rá Randolph lehangoltan.
EnglishThe only way to save your family is to stay alive till Dracula's killed.
Csak úgy mentheti meg a családját ha életben marad, míg Drakulát megölik.
English'I hope you have enjoyed your stay in Mexico,' the lieutenant said in parting.
- Remélem, jól érezték magukat Mexikóban - búcsúzott el a hadnagy.
EnglishI am the head of pediatrics, and it is my opinion that your daughter should stay here.'
Az osztály vezetője én vagyok és az én véleményem szerint a lányának itt kellene maradnia.
EnglishThey are not a guarantee for you to stay in your job, I promise you.
Nem garantálják Önnek, hogy megmaradhat az állásában, erről biztosíthatom.
EnglishTransport and lodging provided, and unlimited meals and drinks during your stay.
A közlekedés, a szállás, valamint a korlátlan étel- és italfogyasztás biztosítva, amíg ott vagytok.
EnglishIt's a wonder you managed to stay on your feet as long as you have.
A nagy erőfeszítés megviselt, az a csoda, hogy eddig lábon tudtál maradni.
EnglishShoemaker, stay at your last, and European Union, for heaven's sake stick to your areas of competence.
Cipész, maradj a kaptafánál, és, az isten szerelmére, EU, maradj a hatáskörödnél!
EnglishI suggest that during your stay... it would be wise to keep to your own affairs.
Javaslom, amíg itt van, foglalkozzon a saját dolgaival.
EnglishPlease remain calm, stay in your seats, and just try to keep things under control.
Kérjük, őrizzék meg nyugalmukat, ne hagyják el az üléseiket, és segítsenek, hogy minden rendben menjen.
EnglishNO — You don't have to, if the sole purpose of your stay is to study.
NEM – Ha ott-tartózkodásának egyetlen célja a tanulás, akkor nem.
EnglishNor is it fair to ask your women to stay with you and risk being caught by the Saxons.
A szolgálóidat sem kényszerítheted arra, hogy veled maradjanak, s esetleg a szászok kezére jussanak.
EnglishYou gonna stay on your arse the rest of the night or find your feet?
Egész éjszaka a hátsódon akarsz ücsörögni, vagy megtalálod végre a lábadat? tréfálkozott Cale.
EnglishFor your part, stay buttoned up tighter than a Georgians purse, okay?
És mélyen hallgasson, úgy zárjon a szája, mint a grúz erszény.
EnglishSo now, Kaspar, said a voice behind Candy, you should perhaps go back to your house and stay there.
Kaszpar szólalt meg egy hang Cuki háta mögött , most már ideje lenne hazamenned és bezárkóznod.
English'Have you enjoyed your little stay in our country?' said the boss.
- Jól érezte magát az országunkban töltött rövid idő alatt?
EnglishYou should be able to present the A1 form to the authorities at any time during your stay abroad.
Külföldi tartózkodása alatt bármikor be kell tudnia mutatni a hatóságoknak az A1 formanyomtatványt.
Autres mots
English
  • your stay