« your team » traduction en hongrois

EN

« your team » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your team » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your team » en hongrois

you pronom
Hungarian
team substantif
to team verbe
Hungarian

Exemples d'usage pour « your team » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI care that your customer and your team is happy and you're organized with that.
Az érdekel, hogy a kliensed és a csapatod boldog, és te mindezt megszervezed.
EnglishSensors indicate low-level energy readings, but the only life signs are your team's.
Az érzékelők alacsony értékű energiát észlelnek, de életnek továbbra sincs semmi nyoma.
EnglishSo the goal is to have all of your teammates sitting on the tires and then your team wins.
A cél az, hogy a csapatodból mindenki autógumikon üljön, és akkor a csapatod nyert.
EnglishYou have many nationalities on your team, the Russian general observed.
Sokféle nemzetiség szolgál a csapatukban jegyezte meg az orosz tábornok.
EnglishCommissioner, I would also like to send my regards to your excellent team.
Biztos asszony, szeretném üdvözletemet küldeni kiváló csapatának is.
EnglishDomingo, there's a chance we may have a job for you and your team.
- Domingo, lehet, hogy lesz egy munkánk a számodra és a csapatod számára.
EnglishDamn it, your team should have kept closer watch on the park!
A fene egye meg, a csapatának alaposabban szemmel kellett volna tartania a parkot!
EnglishIdentity Fill in information about you and your translation team.
Személyes információk Adja meg az Ön és a fordítócsapat személyes adatait.
EnglishIn CIA, you often didn't know what your own team was doing.
A CIA-nál gyakran előfordult, hogy fogalmad sem volt, min dolgozik a csapatod.
EnglishYou w-want to g-get met You duh-don't w-want me on your g-g-goddam team!
Nem akarja, hogy benne legyek az istenverte v-v-vitacsapatában!
EnglishAnd that's exactly where you gonna end up, by yourself... if you don't start to trust your team.
És pont ezzel fogod kikészíteni magadat,...ha nem hiszel a csapatodban.
EnglishMichael Jennings, meet the other half of your team, Dr. William Dekker.
Michael Jennings, ismerd meg a csapat felét, Dr. William Dekker.
EnglishWell, I remember the '80 Olympics, but honestly that was a miracle for is to defeat your fine team.
Azért, ha a 80-as olimpiára gondolok, kész csoda, hogy legyőztük magukat.
English(FR) Mr President, Mr Barroso, the success of the Treaty of Lisbon now depends on you and your team.
(FR) Elnök úr, Barroso úr, a Lisszaboni Szerződés sikere immár Öntől és csapatától függ.
EnglishThank you very much for an excellent contribution from you and from your team.
Önnek is és csapatának is köszönöm kiváló munkáját.
EnglishI hope that you and your first-rate team will be more successful.
Remélem, hogy Ön és első osztályú csapata sikeresebbek lesznek.
EnglishThis number must correspond to the settings of your language team.
Ez a szám megállapodás kérdése, alapvetően a nyelvtől függ.
EnglishAs far as your superiors know, your team has found nothing as yet.
És a feljebbvalóitok úgy tudják, még semmit sem találtatok.
EnglishTell your medical team we're going to need them again.
Mondja meg az orvosi csoportjának, hogy ismét szükség lesz rájuk.
EnglishYves, your team, your ministers, and also your political and diplomatic corps have done a fantastic job.
Yves, az ön csapata, miniszterei, valamint politikai és diplomáciai testülete lenyűgöző munkát végzett.
Autres mots
English
  • your team