« your throat » traduction en hongrois

EN

« your throat » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your throat » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your throat » en hongrois

you pronom
Hungarian
throat substantif
Hungarian

Exemples d'usage pour « your throat » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI think it would be best for all concerned if I just cut your throat right here and now.
Azt hiszem, az lesz a legjobb valamennyiünknek, ha itt és most átvágom a torkodat.
EnglishThat hitcher was about to cut your throat before you decided to take a piss.
Az autóstoppoló éppen el akarta vágni a torkodat, mielőtt vizelni mentél.
EnglishI can hear the death-rattle in your father's throat, he said almost angrily.
- Hallom az apja halálhörgését - válaszolt Eugène rosszalló hangsúllyal.
EnglishYou can't be sure if he's going to lick your face or rip your throat out.
Nem tudhatod, hogy a végén az arcodat fogja végignyalni, vagy inkább a torkodat tépi ki.
EnglishIf I had a razor, I'd cut your throat--just to see what ran out of it.
Ha volna nálam egy borotva, elvágnám a torkát, csak hogy lássam, mi folyik ki belőle.
EnglishLars Porsena and Scasvola and Brutus and company stick in your throat?
Lars Porsena, Scaevola, Brutus és társaik valahogyan megakadtak a torkodon.
EnglishI'll do it, man, the thief warned, I'll slit your fucking throat.
Megteszem, ember, megteszem figyelmeztette a rabló -, elvágom a rohadt torkodat.
EnglishIt caked your boots, its dust hung in the air, it coated the back of your throat.
A csizmádra ragadt, a por a levegőben szállt, a torkodra tapadt.
EnglishNot until I step out from behind my office door and wrap my hands around your throat.
Nem tudtam, ki a látogatóm, de azt tudtam, hogy nem óhajtom látni.
EnglishIf you do not take us to the Elfstones at once, I will cut your throat from one ear to the other.
Ha azonnal nem viszel bennünket a Tündérkövekhez, fültől fülig átvágom a nyakadat!
EnglishIf he had decided to cut your throat, he was heir to the Nhi and I would have considered that too.
Én nem voltam elfogult veletek szemben, de Kandrys volt az igazi testvérem.
English'Thank you, Annie,' he said humbly, and thought: Your throat.
Köszönöm, Annie mondta Paul alázatosan, és közben arra gondolt: A torkodat!
English'I'm going to cut your throat tonight, Rog,' Vic said, smiling happily.
Ma éjjel elvágom a torkodat, Roger! mondta Vic vidám mosollyal.
EnglishBlast-look you, lay bare your throat and fish out that pendant I gave you.
- Alusair Nacacia - mordult fel Vangerdahast -, viselkedj!
EnglishThe only thing's that's going to be tight is my foot down your throat.
Az egyetlen szűk dolog a torkod lesz, amin lenyomom a lábam.
EnglishThe thieves in every alley ready to cut your throat?
A sikátorokban lapító tolvajokkal, akik bármely pillanatban készek elvágni a torkát?
EnglishYou probably don't think I could force this towel down your throat.
Nem gondolná, hogy le tudom nyomni ezt a törülközőt a torkán.
EnglishYou've been sapped down twice, had your throat choked and been beaten half silly on the jaw with a gun barrel.
Kétszer leütöttek, a torkodat fojtogatták, pisztolyaggyal pépesre verték az álladat.
EnglishBecause it will go down your throat and drop instantly to my thighs.
Mert lemegy a torkodon,...és rögtön rárakódik a combomra.
EnglishA poxe o'your throat, you bawling, blasphemous incharitable Dog.
Franc a torkodba, te üvöltöző, istenkáromló, pofátlan kutya!
Autres mots
English
  • your throat