« your visit » traduction en hongrois

EN

« your visit » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your visit » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your visit » en hongrois

you pronom
Hungarian
to visit verbe

Exemples d'usage pour « your visit » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo you can imagine the stir your little visit is causing among my staff, Mr.
El sem tudja képzelni, mekkora izgatottságot okozott nekünk azzal, hogy idejött.
EnglishFor this reason, your visit is more than simply a visit to the European Parliament.
Ezért az ittléte több az Európai Parlamentbe tett egyszerű látogatásnál.
EnglishThere is another reason why your visit is especially significant at this time.
Van azonban még egy indoka annak, amiért az ön látogatása most különös jelentőséggel bír.
EnglishAfter your first visit... he started taping your conversations with Lecter.
Az első látogatása után... elkezdte szalagra rögzíteni a beszélgetéseiket.
EnglishAnd are you happy with your visit to the Talamasca? she asked in her frank voice.
Elégedett vagy látogatásoddal a Talamascánál? kérdezte tiszta hangján.
EnglishWe would like to thank you for your visit to the European Parliament.
Szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy látogatást tett az Európai Parlamentben.
EnglishIn preparation for your visit, I have given her a strong stimulant.
Most erős izgatószert adtam neki, hogy az ön látogatása idejére magához térjen.
EnglishThank you, President Sampaio, for your visit to the European Parliament.
Köszönöm Sampaio elnök úr, hogy látogatást tett az Európai Parlamentbe.
EnglishIn this spirit, may I thank you once again very warmly for your visit today.
Engedje meg, hogy ebben a szellemben még egyszer, őszintén megköszönjem Önnek mai látogatását.
EnglishSee Hell in an afternoon, and make sure lots of folk remember your visit.
- Gyere délután a Pokolba, és biztos, hogy sokan emlékeznek majd rád!
EnglishMmm, monsieur, how wonderful of you to take time out of your busy schedule to visit.
Mmm, monsieur, örülök, hogy időt szakított rá, hogy meglátogasson.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Mindössze azt kérjük önöktől, hogy következő látogatásukkor hozzanak egy kis napsütést Brüsszelbe.
EnglishI hope your visit has cast some light upon those occurrences which have puzzled us?
Remélem, látogatása segít majd felderíteni a lápvidék titkait.
EnglishThis is perhaps also your last visit before our elections in June.
Lehet, hogy ez egyben a júniusi választás előtti utolsó látogatása is.
EnglishShe has a misconception of the purpose of your visit, sir.
Mrs. Regannek téves elképzelése van az ön látogatásának célját illetően, uram.
EnglishYou are in a bad humor; perhaps your visit to the beautiful Comtesse de Restaud was not a success.
- Harapós kedve van, mert nem volt sikere a szép Restaud grófnénál, igaz?
EnglishAnd that's the real purpose of your visit to us, Sir Basil, Ryan thought.
Ez tehát látogatásod igazi célja, Sir Basil, gondolta Ryan.
EnglishYour visit might even attract attention, all of which I find intrinsically unwelcome.
Ha a helyzet valóban aggodalomra ad okot, azzal szolgálnád leginkább a biztonságomat, ha békén hagynál.
EnglishEver since your visit and those damned letters, they kept talking, asking questions.
- Amióta csak nálunk járt, és hozta a francos leveleit, egyre csak beszéltek, fecsegtek, kérdezősködtek.
EnglishYour Majesty, we thank you for your visit to the European Parliament.
Felség! Megköszönjük az Európai Parlamentnél tett látogatását.
Autres mots
English
  • your visit