« all sorts of » traduction en néerlandais

EN

« all sorts of » en néerlandais

EN all sorts of
volume_up
{adjectif}

all sorts of (aussi: all, miscellaneous, all sorts, all kinds of)
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
I appreciate that there are all sorts of different opinions in this Chamber.
Ik besef dat er allerlei uiteenlopende meningen over heersen in deze Kamer.
all sorts of (aussi: all, miscellaneous, of all sorts)
But it was the countries that wanted it to go up, and we let them push it up for all sorts of reasons.
Het waren de landen die hem omhoog wilden, en we hebben ze die omhoog laten drijven om allerhande redenen.
It is being interpreted in an absolutely arbitrary manner and opens the door to all sorts of manipulation and malicious lawsuits.
Deze wordt totaal willekeurig toegepast en maakt de weg vrij voor allerhande machinaties en verklikkerspraktijken.
So, we came up with multiple hypotheses: there's little green people down there taking it; there's all sorts of things going on.
Dus bedachten we meerdere hypothesen: het komt door kleine groene mannetjes; allerhande dingen die gebeuren.

Traductions similaires pour « all sorts of » en néerlandais

all adjectif
all adverbe
all pronom
all numéral
Dutch
sorts substantif
Dutch
to sort verbe
sort substantif
of préposition

Exemples d'usage pour « all sorts of » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe whole process, which I have studied very closely, raises all sorts of doubts.
Het hele proces - en ik heb het werkelijk bestudeerd - roept overal twijfels op.
EnglishThere was all sorts of press coverage, all over the world, going right down to "Dr.
Het werd breed uitgemeten in de pers over de hele wereld, wat zover ging als "Dr.
EnglishThis is an ambiguous and contradictory text, open to all sorts of interpretations.
De tekst is dubbelzinnig, bevat tegenstrijdigheden en is vatbaar voor interpretatie.
EnglishThey think that we want to force all sorts of European traditions and values onto them.
Zij denken dat wij hun een soort Europese tradities en waarden willen aansmeren.
EnglishThere are all sorts of variations, on which no decision has been taken.
Er zijn varianten en tussenvarianten op waar nog geen besluit over genomen is.
EnglishThey are made of widely differing alloys, all sorts of different metals have been used.
Ze zijn er in verschillende legeringen, er worden verschillende metalen voor gebruikt.
EnglishEssentially, there are all sorts of restaurants in Oakland, near where I live.
Er zijn veel soorten restaurants in Oakland, dichtbij waar ik woon.
EnglishThis silence encourages all sorts of demagoguery and all sorts of anti-European campaigns.
Dat stilzwijgen moet doorbroken worden, het debat met de burger moet worden aangegaan.
EnglishThis leads to all sorts of injustices that are no longer tenable.
Dat leidt tot een aantal onrechtvaardigheden en dat is niet meer verdedigbaar.
English. ~~~ It's one of my favorites, because it's got all sorts of working parts.
Dit is een kwal, een van mijn favorieten omdat die verschillende bewegende onderdelen heeft.
EnglishThe countries do not want it, for all sorts of reasons.
De lidstaten zien om diverse redenen geen heil in zo'n onafhankelijke procureur.
EnglishMany people are talking about benchmarking in all sorts of contexts.
In alle mogelijke verbanden wordt er over benchmarking gesproken.
EnglishMy grandfather was sort of the guy who, you know, kind of got me into all sorts of these things.
Mijn opa was zo'n kerel die me bij dit soort dingen betrokken kreeg.
EnglishWe need it for exchanging information, for learning and for all sorts of operations.
We hebben het nodig voor de uitwisseling van informatie, voor onderwijs en voor alle mogelijke processen.
EnglishAll sorts of rules were adopted in Berlin or after Berlin, which I am obliged to introduce.
Dit zijn allemaal regels die in Berlijn of na Berlijn zijn opgesteld en die ik dien uit te voeren.
EnglishImagine if they had condoms, giving out to all sorts of people.
Stel je voor dat ze condooms hadden, en ze aan iedereen uitdeelden.
EnglishThere are all sorts of details and complications to be sorted out in respect of the issue of burden-sharing.
Er zitten dus heel wat haken en ogen aan het vraagstuk van de lastenverdeling.
EnglishToday we see them digging away and finding out all sorts of things.
Op dit moment zien we dat er door deze instanties hard wordt gewerkt en dat ze van alles ontdekken.
EnglishIt is very clear that there are all sorts of pressures.
Het is overduidelijk dat er van meerdere zijden druk wordt uitgeoefend.
EnglishThe Commission will have to support the newspapers which expose this, in all sorts of ways.
De Commissie zal op alle mogelijke manieren de kranten moeten ondersteunen die deze aan de kaak stellen.