« drive » traduction en néerlandais

EN

« drive » en néerlandais

volume_up
drive {substantif}

EN drive
volume_up
{substantif}

drive (aussi: access, approach, slip road)
drive (aussi: engine)
Zodoende kreeg het een hybride aandrijving.
drive (aussi: passion)
Without mad cow disease there would not have been the same drive in favour of a real consumer policy.
Zonder gekkekoeienziekte zou er niet dezelfde gedrevenheid zijn geweest om een echt consumentenbeleid te voeren.
We spend so much time in this culture being driven and aggressive, and I spend a lot of time being those things too.
In deze cultuur besteden we veel tijd aan gedrevenheid en agressie. ~~~ Ook ik besteed hieraan veel tijd.
drive (aussi: access, approach)

Exemples d'usage pour « drive » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
EnglishIt's a nudibranch that has incorporated chloroplast inside it to drive its energy.
Het is een naaktslak die chloroplasten heeft opgenomen om aan energie te geraken.
EnglishA check of my systems indicates my main drive circuit breaker... has been disabled.
Een check van mijn systeem leert mij dat mijn hoofdcircuit... uitgeschakeld is.
EnglishNot only do they suppress the dopamine circuit, but they kill the sex drive.
Niet alleen onderdrukken zij het dopaminecircuit, maar ze vermoorden de seksdrive.
EnglishAnd Cape Cod, there are idyllic roads, and all of us can drive in this room.
Op Cape Cod zijn idyllische weggetjes. ~~~ We kunnen hier allemaal autorijden.
EnglishAnd some of these patients played a video game where they drive around a small town.
Sommige patiënten speelden een videospelletje waarbij ze rondreden in een kleine stad.
EnglishAnd then, finally, all suited up for the 90-minute drive to Copper Mountain.
Ten slotte, helemaal gekleed voor de 90-minuten rit naar Copper Mountain.
English. ~~~ I still drive the same four-year-old Ford that I've driven.
Ik heb geen pensionnetje of zo. Ik rij nog steeds in mijn vier jaar oude Ford.
EnglishThis directive can and must usher in a real drive for energy efficiency.
Deze richtlijn kan en moet tot een heus energie-efficiëntieoffensief leiden.
EnglishEurope demands no less than an unequivocal drive to democratise decision-making.
Europa eist niet minder dan een duidelijk streven naar democratisering van de besluitvorming.
EnglishLet us drive forward the whole single market agenda, which is still too incomplete.
Laten wij vaart zetten achter de hele internemarktagenda, die nog steeds niet voltooid is.
EnglishSomeone needs to come and pick up the pieces and drive things forward.
Iemand moet de scherven bij elkaar vegen en de zaak weer op de rails zetten.
EnglishBuried in the hard drive, we found a deleted file with an account number to a bank in Zurich.
De harde schijf bevatte een verwijderd bestand van een Zwitserse bankrekening.
EnglishCommissioner, you have us as your partners to drive that forward.
Commissaris, als u dat voor elkaar wilt krijgen, zult u ons aan uw zijde vinden.
EnglishSo we're all motivated to get motor commands to drive robotic arms.
We waren dus zeer gemotiveerd om bewegingscommando's robotarmen te laten besturen.
EnglishNow we've shown that a brief activation of these is enough, indeed, to drive learning.
We hebben aangetoond dat een korte activering ervan genoeg is om het leren te bevorderen.
EnglishEurodac is not a tool to be used for repression, to drive out refugees.
Eurodac is niet bedoeld als repressiemiddel of als instrument om mensen uit te wijzen.
EnglishMany medicinal drugs, too, have negative effects on the ability to drive.
Ook vele geneesmiddelen hebben een negatief effect op de rijvaardigheid.
EnglishYou're gonna set a Bronco stunt, then drive into the full pass three-man coverage.
We gaan voor de Bronco stunt, een lange pass met drie man dekking.
EnglishThe drive towards efficiency is especially vital in the context of enlargement.
In het kader van die uitbreiding speelt met name het streven naar efficiëntie een cruciale rol.