« guess » traduction en néerlandais

EN

« guess » en néerlandais

volume_up
guess {substantif}

EN guess
volume_up
{substantif}

guess (aussi: gamble, long shot)
volume_up
gok {de}
I guess people can see the gross disparity in force.
JA: Geen idee, ik gok dat mensen kunnen zien hoe buitensporig het gebruik van geweld is.
You know, let's just make an educated guess, and they simply point and they go for 10 percent, right in the middle.
Weet je wat, we doen gewoon een slimme gok, en ze wijzen simpelweg 10 procent aan, precies in het midden.
I guess in plural it's scrotal, like medium and media.
Ik gok dat het in het meervoud scrota is, zoals medium en media.
guess (aussi: guesswork, shot, conjecture)

Exemples d'usage pour « guess » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd he said, "Well, I guess with everything in life, there's a place of balance."
En hij zei, nou ik geloof net als alles in het leven, dat er een evenwichtspunt is.
EnglishIn response to your question, I am afraid I cannot make an educated guess.
Reagerend op uw vraag ben ik bang dat ik geen gefundeerde inschatting kan maken.
EnglishSo when I was born, I guess you could say expectations were kind of high for me.
Dus toen ik werd geboren, zou je kunnen zeggen dat er al vrij hoge verwachtingen waren.
EnglishSo I guess you could say that I'll probably be doing this for the rest of my life.
Dus lijkt het erop dat ik dit voor de rest van mijn leven zal blijven doen.
EnglishAnd I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at.
Maar ik ben ook voor heel veel andere dingen bang, je wilt niet weten waarvoor allemaal.
EnglishI had to wear a gas mask because of the toxic fumes -- I guess, except for in this picture.
Ik moest een gasmasker dragen vanwege de giftige dampen, behalve op deze foto dan.
EnglishIt's also available here or in any part, I guess, in Europe and most cities in the world.
Ze is hier ook beschikbaar, en in Europa en de meeste steden van de wereld.
EnglishI guess it also looks a little bit like human skin, which intrigues me.
Ik vind dat het er ook een beetje als menselijke huid uitziet. ~~~ Dat intrigeert me.
EnglishWell guess what, they're known to freeze their upper bodies when they're lying.
Maar in feite verstijven ze in hun bovenlichaam wanneer ze liegen.
EnglishWell, I guess I could tell you a little of the history of the theremin.
Ik kan je wel iets vertellen over de geschiedenis van de theremin.
English. – Anyone may guess the consequences of a European Chemicals Agency.
-- Wat een Europees Chemicaliënagentschap vermag teweeg te brengen is maar de vraag.
EnglishWell guess what, they look you in the eyes a little too much just to compensate for that myth.
Maar in feite kijken ze je iets teveel in de ogen om die mythe te compenseren.
EnglishSo if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?
Daarom, zou ik de Keizer van 't internet zijn, dan zou ik toch nog sterfelijk zijn, hé?
EnglishYou all, I guess, like me, enjoy watching a ballet dancer dance.
Jullie kijken, net als ik, waarschijnlijk allemaal graag naar een balletdanseres.
EnglishI guess we should not have been surprised that democracy always wins in the end.
In feite zou het ons natuurlijk niet mogen verbazen dat de democratie uiteindelijk toch zegeviert.
EnglishBut you can't tell me, no, I can't be Mowgli, because guess what?
Maar je kunt me niet voorhouden dat ik geen Mowgli kan zijn, want, weet je?
EnglishAm I going to use a two-page spread like a comic book for more grandiose effect, I guess?
Zal ik het over twee pagina's uitspreiden, net zoals in een strip voor een grootser effect?
EnglishThe guess was that schools in remote areas do not have good enough teachers.
We gokten dat de scholen in afgelegen gebieden geen leerkrachten hadden die degelijk genoeg zijn.
EnglishWhich, I guess, you know, communicates to you that I did not think that one was really worth the price.
Dat vertelt jullie, volgens mij, dat ik vond dat die het geld niet waard was.
EnglishIn the rest of the cases, typically the second best guess or third best guess was the right answer.
In de rest van de gevallen was meestal de tweede of derde suggestie het goede antwoord.