« no » traduction en néerlandais

EN

« no » en néerlandais

volume_up
no {substantif}
volume_up
no {adv.}
volume_up
no {interj.}
NL
volume_up
no {num.}
NL
volume_up
no. [abréviation]
NL

EN no
volume_up
{substantif}

no
volume_up
neen {het}
The answer to these three questions must be no, no and no.
Het antwoord op deze drie vragen moet luiden: neen, neen, neen.
Wij moeten NEEN zeggen tegen het Verdrag van Amsterdam en NEEN tegen drugs.
Which is why there is nothing left for us but to say a firm No.
Wij kunnen dan ook alleen maar neen zeggen.
We realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
Wij beseffen dat een tegenstem nu geen verdere verbeteringen meer kan opleveren.
Otherwise, I have no choice but to vote against this motion.
Anders zie ik geen andere mogelijkheid dan een tegenstem.
There was not a single vote against and there was therefore no distinction of a party political nature.
Er werd geen enkele tegenstem opgetekend; alle fracties waren het met elkaar eens.
no
Never mind about the ‘ no’ vote in France; never mind about the ‘ no ’ vote in Holland.
Slaat u geen acht op de ` nee'-stem in Frankrijk; slaat u geen acht op de ` nee'-stem in Nederland.
Er waren veel redenen voor een nee-stem.
Ik betwijfel dat dat de reden is geweest van de nee-stem van de meerderheid.

Synonymes anglais de « no »

no
English
no.

Exemples d'usage pour « no » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishThe next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishBut in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
EnglishThe toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
De toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
EnglishOr ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
Of oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.