« olive » traduction en néerlandais

EN

« olive » en néerlandais

volume_up
olive {substantif}

EN olive
volume_up
{substantif}

1. général

olive (aussi: olive green)
olive
olive

2. Gastronomie

olive
Secondly, the olive is a part of the identity of the Mediterranean basin.
Anderzijds is de olijf een wezenlijk bestanddeel van de identiteit van de regio's in het Middellandse-Zeegebied.
Armando Manni is a former filmmaker who makes this olive oil from an olive that grows on a single slope in Tuscany.
Armando Manni is een ex-filmer die deze olijfolie maakt van een olijf die op één helling groeit in Toscane.
Mr Purvis justifies the existence of derivative markets with reference to olive production.
De heer Purvis motiveert de noodzaak van een derivatenmarkt door te verwijzen naar de productie van olijven.

Synonymes anglais de « olive »

olive

Exemples d'usage pour « olive » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOlive oil slightly decreased the PhIP formation, but it was nearly negligible.
Olijfolie gaf een lichte daling van PhIP-vorming, maar het was bijna te verwaarlozen.
EnglishSecond question: what are the motives lying behind this reform of the olive oil COM?
Tweede vraag: wat is de beweegreden van deze hervorming van de GMO olijfolie?
EnglishOlive oil from the Provence region for example, is above all known for its quality.
Olijfolie uit de Provence onderscheidt zich in de eerste plaats door zijn kwaliteit.
EnglishIn 1998, the Commission established that there are 180 million olive trees.
In 1998 heeft de Commissie vastgesteld dat er 180 miljoen olijfbomen zijn.
EnglishAnd he goes to great lengths to protect the olive oil from oxygen and light.
Hij doet er alles aan de olijfolie te beschermen tegen zuurstof en licht.
EnglishA little boy died when an olive stone went down his throat the wrong way.
Een jongetje overleed doordat hij een olijfpit in het verkeerde keelgat had gekregen.
EnglishAfter all, this year's budget includes EUR 2.4 billion for the olive oil sector.
Immers, op de begroting van dit jaar is 2,4 miljard euro voor de olijfoliesector gereserveerd.
EnglishI did a blind taste test of this with 20 people and five other olive oils.
Ik deed een blinde test met 20 mensen en vijf andere soorten olijfolie.
EnglishWhy has the Commission not followed this procedure in the case of olive oil?
Waarom heeft de Commissie deze procedure niet gevolgd voor olijfolie?
EnglishThe quota of 419 000 tonnes created serious problems for small olive producers.
Het quotum van 419.000 ton heeft de kleine olijfolieproducenten zwaar in de problemen gebracht.
EnglishI do, however, agree with the idea that we should promote the quality of olive oil.
Ik vind ook dat we de kwaliteit van de olijfolie moeten verbeteren.
EnglishThree options are provided for sugar, but only one for olive oil, tobacco and cotton.
Voor suiker worden drie mogelijkheden gesuggereerd; voor olijfolie, tabak en katoen maar één.
EnglishAnd what you find is, of course, people who eat veg and olive oil have fewer skin wrinkles.
En je vindt natuurlijk dat mensen die groenten en olijfolie eten minder rimpels hebben.
EnglishThat is not happening with cereals, milk or meat, but it is happening in the case of olive oil.
Graan, melk en vlees worden hieraan niet blootgesteld, maar de olijfolie wel.
EnglishHe uses tiny bottles, the glass is tinted, he tops the olive oil off with an inert gas.
Hij gebruikt kleine flesjes, het glas is gekleurd, hij vult de olijfolie af met een inert gas.
EnglishWe also congratulate you for using olive oil, which is very good for the health.
Wij feliciteren u bovendien met het feit dat u olijfolie gebruikt, wat heel goed is voor de gezondheid.
EnglishIn the kitchen, Mr Fatuzzo was preparing the meal: spaghetti with garlic, olive oil and chilli.
In de keuken stond de heer Fatuzzo en kookte spaghetti met een knoflook-olie-peper-saus.
EnglishIf we grant aid related solely to the olive tree itself, then we are not recognizing the value of work.
Als wij alleen maar de olijfboom subsidiëren, dan waarderen wij de arbeid niet.
EnglishLet us preserve the specificity of the small quality European olive grower.
Wij moeten de specificiteit van de kleinschalige, hoogwaardige Europese olijfolieproductie bewaren.
EnglishThe problem of the olive pomace industry has still not been resolved.
Ondertussen is er nog steeds geen oplossing gevonden voor de producenten van dergelijke oliën.