« insurance » traduction en norvégien

EN

« insurance » en norvégien

volume_up
insurance {substantif}

EN insurance
volume_up
{substantif}

insurance
I can look at your medical records; I can see if your pump is still pumping -- see if you're good to offer insurance to.
Jeg kan se på din medisinske journal, jeg kan se om pumpen din fortsatt pumper -- se om du er verdt å tilby forsikring til.

Synonymes anglais de « insurance »

insurance

Exemples d'usage pour « insurance » en norvégien

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd, in fact, some insurance companies are already beginning to think along these lines.
Og faktisk er noen forsikringsselskaper allerede begynt å tenke langs disse baner.
English3:05 CO: The puppy's missing, and insurance just doesn't cover the chimneys.
3:06 CO: Valpen er borte, og forsikringen dekker ikke pipen.
EnglishIssuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
Det å selge en forsikringspolise mot å bli kidnappet av romvesener, ser ut til å være en ganske sikker investering.
EnglishAffected households have to wait for the insurance adjuster to visit before they can start accepting help on their properties.
Huseieren må ha forsikringsselskapet på befaring før de kan ta i mot hjelp på eiendommen.
English2:48 MO: The insurance won't cover it?
EnglishBecause if we're right, it could impact on consumer education, food services, public health and even the insurance industry.
Fordi om vi har rett kunne det ha en effekt på forbrukeropplysning matvaretjenester, offentlig helse, og enda forsikringsindustrien.