« against » traduction en polonais

EN

« against » en polonais

EN against
volume_up
{adverbe}

against
volume_up
o {adv.}
This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.
Nie chodzi tu o zabronienie prostytucji lub o dyskryminację pracowników sektora usług seksualnych.
This is the situation regarding criminal cases against Commission officials.
Mówię tu o sytuacji w zakresie spraw karnych przeciwko urzędnikom Komisji.
President Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Przewodniczący Pöttering zbyt pochopnie zapewnił o braku głosów przeciwnych.
against (aussi: across from, in exchange for)
And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water, and the Moabites saw the water over against them as red as blood:
A wstawszy rano, gdy słońce weszło nad temi wodami, ujrzeli Moabczycy naprzeciw sobie wody czerwone jako krew,
In 2004, the EU removed the arms embargo against Libya in exchange for migration controls.
W 2004 roku UE zniosła embargo na dostawy broni do Libii w zamian za kontrolę migracji.

Exemples d'usage pour « against » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.
Głosuję za odrzuceniem tego projektu rezolucji i jego antyspołecznych nakazów.
EnglishWe need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
EnglishThe government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
Podejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana.
EnglishIt can borrow against the total amount of dollars in circulation in the world.
Może zaciągać pożyczki w stosunku do całkowitej sumy dolarów w obiegu na świecie.
EnglishWe are also calling for stricter measures against the sale of cigarettes to minors.
Ponadto żądamy wprowadzenia dalszych utrudnień w sprzedaży papierosów nieletnim.
EnglishSpain has witnessed racist attacks against immigrants in Barcelona and Madrid.
W Hiszpanii doszło do rasistowskich ataków na imigrantów w Barcelonie i Madrycie.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
Europa może się teraz mianować światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.
EnglishThis would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
Byłoby to kolejne użyteczne narzędzie w walce z terroryzmem i przestępczością.
EnglishThe fight against this phenomenon is one of the priorities set in the 2020 strategy.
Walka z tym zjawiskiem jest jednym z priorytetów określonych w "Strategii 2020”.
EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Wolna debata jest być może najpotężniejszym lekarstwem na ekstremizm i przemoc.
EnglishFight against breast cancer in the European Union (written declaration): see Minutes
Walka z rakiem piersi w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie): patrz protokół
EnglishAgainst this background, I would like to look last of all at Mr Jadot's report.
W tym kontekście na koniec chciałabym przyjrzeć się sprawozdaniu pana posła Jadota.
EnglishMr Osman champions the cause of dialogue and justice against violence and tyranny.
Pan Osman broni dialogu i sprawiedliwości, a przeciwstawia się przemocy i tyranii.
EnglishNext, the fight against climate change requires a coherent and ambitious policy.
Ponadto przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga spójnej i ambitnej polityki.
EnglishThey believe that this goes against the World Trade Organisation (WTO) negotiations.
Uważają, że jest to sprzeczne z negocjacjami Światowej Organizacji Handlu (WTO).
EnglishThe Lega Nord party is, and always will be, against this kind of iniquitous choice.
Partia Lega Nord jest i zawsze będzie przeciwna tego rodzaju krzywdzącym wyborom.
EnglishThis opens the floodgates to unfair competition against public banks in Germany.
Daje to początek nieuczciwej konkurencji z bankami publicznymi w Niemczech.
EnglishThere has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
Istnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.
EnglishOne of the pillars of the fight against energy dependence is energy saving.
Jednym z filarów walki z zależnością energetyczną jest oszczędność energetyczna.
EnglishPenalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (