« angle » traduction en polonais

EN

« angle » en polonais

volume_up
angle {substantif}

EN angle
volume_up
{substantif}

angle (aussi: corner, pitch, quoin)
So what you're doing is comparing that angle instead of with this one, but with that one.
Tak więc, robisz to w ten sposób, że porównujesz ten kąt z tamtym zamiast z tym.
With experience, you will find the angle that is most comfortable for you.
Wraz z nabyciem doświadczenia, znajdziesz najbardziej odpowiedni kąt dla siebie lub dla dziecka.
With experience, you will find the angle that is most comfortable for you or the child.
Wraz z nabyciem doświadczenia, znajdziesz najbardziej odpowiedni kąt dla siebie lub dla dziecka.
In my opinion, this is the angle to take in discussions on the EU budget.
Uważam, że taki właśnie punkt widzenia należy przyjąć w dyskusjach nad budżetem UE.
From this level, the more you can raise this angle of view, the more you will be important for the society.
Od tego poziomu, im bardziej wznosisz punkt widzenia, tym ważniejszy będziesz dla społeczeństwa.
That's why every morning, now, because you are a good mutant, you will raise your angle of view.
Dlatego właśnie każdego ranka, teraz, ponieważ jesteś dobrym mutantem, będziesz podnosić swój punkt widzenia.
angle (aussi: direction, page, party, side)
They are marked ‘LTG’ above the number ‘2’ on one side; and with two ovals overlapping at right angles on the other.
Oznaczone są napisem „ LTG ” znajdującym się powyżej napisu „ 2 ” na jednej stronie; na drugiej stronie wytłoczone są dwie elipsy krzyżujące się pod kątem prostym.
angle (aussi: antler, corner, hooter, horn)
angle (aussi: gimmick, hook)
angle (aussi: corner, quoin)

Synonymes anglais de « angle »

angle

Exemples d'usage pour « angle » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe need to change that angle and place the citizens back at the heart of the problem.
Musimy zmienić perspektywę i postawić obywateli z powrotem w centrum problemu.
EnglishDo hold the pre-filled pen at a right angle (90º) to the injection site.
Należy trzymać wstrzykiwacz pod właściwym kątem (90º) do miejsca wstrzyknięcia.
EnglishThe human eye sees within the 180 degree angle so you're hiding in the other 180 degrees?
Ludzkie oczy widzą tylko 180 stopni...... więc ukrywasz się w tych drugich 180?
EnglishYou can see the orange line leaving the desert floor at about a 45 degree angle there.
To ten pomarańczowy promień opuszczający pustynię pod kątem około 45 stopni.
EnglishI regret that the Committee on Employment and Social Affairs underestimated this angle.
Żałuję, że Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych nie doceniła tej sprawy.
Englishskin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno uchwycić fałd skóry i szybkim ruchem wprowadzić igłę pod skórę pod kątem 45°do 90°.
EnglishAnd learning about Matthieu gave me a new angle to look at my work.
Poznanie historii Matthieu pozwoliło mi spojrzeć na mą pracę z innej perspektywy.
EnglishWould it not be a good idea to look at this question from a security angle as well?
Czy nie byłby to dobry pomysł, aby przyjrzeć się tej kwestii także pod kątem bezpieczeństwa?
Englishskin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno zebrać skórę w fałd i wprowadzić igłę pod kątem 45° do 90° szybkim zdecydowanym ruchem.
EnglishSo this would be one angle, which we would have to look at very carefully.
Będzie to więc jeden z aspektów, któremu będziemy musieli się bardzo dokładnie przyglądać.
EnglishPush the needle into the skin at a slight angle (45 degrees) with a quick, short motion.
Wbić igłę w skórę pod lekkim kątem (45 stopni) szybkim, krótkim ruchem.
EnglishInsert the needle at the base of the pinched-up skin at an angle of 45° to the skin surface.
Igłę należy wprowadzić pod kątem 45 stopni w stosunku do powierzchni skóry.
EnglishAnd that four-dimensional space consists of X, Y, Z and then the yaw angle.
A ta przestrzeń 4-wymiarowa składa się z X, Y, Z i kąta odchylenia.
EnglishIn fact, it was not related to the previous question; I was taking a different angle.
W rzeczywistości nie była związana z poprzednim pytaniem; patrzyłem na sprawy pod innym kątem.
EnglishThis is a slightly different angle, and again a slow motion version of this.
Tutaj pod trochę innym kątem i znowu wersja w zwolnionym tempie.
EnglishPatients with chronic wide-angle glaucoma may be treated with Stalevo with caution, provided
Pacjentów z przewlekłą jaskrą z szerokim kątem przesączania można leczyć preparatem Stalevo
Englishchronic wide-angle glaucoma, because your dose may need to be adjusted and the pressure in your
przewlekła jaskra z szerokim kątem przesączania, ponieważ w takim przypadku dawkę należy
EnglishYou can see the Lhotse face is in profile, it's about a 45 degree angle.
Widać profil ściany Lhotse, nachylonej pod kątem około 45 stopni.
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of approximately 45°. dic Me
Wbić igłę w uchwycony fałd skóry pod kątem około 45°. oz
EnglishThat was the angle taken on the issue at the last G8 meeting.
Taką perspektywę przyjęto w odniesieniu do tego problemu na ostatnim posiedzeniu G-8.