« attainable » traduction en polonais

EN

« attainable » en polonais

EN attainable
volume_up
{adjectif}

attainable (aussi: achievable, affordable, available, reachable)
volume_up
osiągalny {adj. m.}
Today, we must answer the question as to whether this goal is attainable.
Dzisiaj musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ten cel jest osiągalny.
For their part, Europe's goals are attainable if they correspond to the vision of every Member State.
Cele Europy są zaś osiągalne, jeśli odpowiadają wizji każdego państwa członkowskiego.
We must set only attainable goals, taking into consideration their effects on the economic crisis.
Musimy ustanawiać tylko osiągalne cele, uwzględniając ich wpływ na kryzys gospodarczy.

Synonymes anglais de « attainable »

attainable

Exemples d'usage pour « attainable » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe must set only attainable goals, taking into consideration their effects on the economic crisis.
Musimy ustanawiać tylko osiągalne cele, uwzględniając ich wpływ na kryzys gospodarczy.
EnglishFor their part, Europe's goals are attainable if they correspond to the vision of every Member State.
Cele Europy są zaś osiągalne, jeśli odpowiadają wizji każdego państwa członkowskiego.
EnglishHow realistic, desirable and affordable would a Europe-wide grid be, and is it attainable?
Na ile realne, pożądane i przystępne są ogólnoeuropejskie sieci energetyczne i czy jest to osiągalne?
EnglishThat is attainable and would lead to better results.
Jest to możliwe do osiągnięcia i doprowadzi do lepszych wyników.
EnglishThe Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
Rada oświadczyła, że będzie gotowa pomóc w przemyśleniu tego tematu, jeśli rezultaty będą pozytywne i osiągalne.
EnglishThese have to be ambitious yet realistic and attainable, paying heed to where each Member State started and its capacities.
Cele te muszą być ambitne, ale jednak realistyczne i osiągalne, z uwzględnieniem punktu wyjścia każdego państwa członkowskiego i jego potencjału.
EnglishThe stability of the region is extremely important to the European Union as a whole and attainable only within a European perspective.
Stabilizacja w tym regionie jest bardzo ważna dla całej Unii Europejskiej i możliwa do osiągnięcia jedynie w ramach europejskiej perspektywy.
EnglishAs this is not attainable, targeted measures should be pursued within those areas which are conducive to effectiveness in the internal market.
Ponieważ jest to niemożliwe, należy zastosować ukierunkowane środki w tych obszarach, w których możliwa jest efektywność na rynku wewnętrznym.
EnglishHere, there is, indeed, a need for partnership on the part of other important economic players for the effects of the summit to be truly attainable.
Tutaj jest rzeczywiście potrzebne partnerstwo ze strony innych ważnych graczy gospodarczych, aby efekty tego szczytu były rzeczywiście osiągalne.
EnglishNational qualification frameworks should mean an instrument serving to classify qualifications in line with criteria laid down for specific, attainable levels of study.
Krajowe ramy kwalifikacji powinny oznaczać instrument służący klasyfikacji kwalifikacji zgodnie z kryteriami ustalonymi dla określonych, osiągalnych poziomów nauczania.