« away from » traduction en polonais

EN

« away from » en polonais

PL

EN away from
volume_up
{préposition}

away from (aussi: by, from, of, since)
volume_up
od {prép.}
At the simplest, you move away from unpleasant sound and towards pleasant sounds.
Mówiąc najprościej, odsuwamy się od nieprzyjemnych dźwięków w stronę miłych.
Such moves away from democratic principles tarnish the European Union's image as a whole.
Takie odejście od zasad demokratycznych plami wizerunek całej Unii Europejskiej.
It is not thousands of kilometres away from us; it is very close.
Nie jest to region oddalony od nas o tysiące kilometrów; to bardzo blisko.
away from (aussi: from)
volume_up
ode {prép.}
She stopped about 10 feet away from me, and she sat there with this penguin, the penguin's flapping, and she let's it go.
Zatrzymała się 3 metry ode mnie z tym pingwinem pingwin wymachuje, a ona go puszcza wolno.
No one taketh it away from me, but I lay it down of myself.
Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; mam moc położyć ją i mam moc zasię wziąć ją.
A soldier came up to me and stood, you know really, pretty close, a foot away from me.
. ~~~ Żołnierz podszedł do mnie i stanął, wiecie, całkiem blisko -- dosłownie na odległość stopy ode mnie.

Traductions similaires pour « away from » en polonais

away adjectif
away adverbe
away interjection
Polish
away! interjection
Polish
from préposition

Exemples d'usage pour « away from » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
Dla Bośni i Hercegowiny oznacza to istotny krok na drodze do uniezależnienia się.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishAnd we take the nerve away from your chest muscle and let these nerves grow into it.
Pozyskujemy nerw z mięśnia klatki piersiowej i pozwalamy tym nerwom wrosnąć w niego.
EnglishThat's why we heard about the backing away from the Kyoto protocol, for example.
Dlatego, na przykład, słyszeliśmy o wycofywaniu się z protokołu w Kioto.
EnglishBut he deflected everything away from his ingenuity into working with his landscape.
Ale on umniejszał swoją pomysłowość i zwracał uwagę na współpracę z naturą.
EnglishIt took time for life to break away from water, and it still beckons all the time.
Życie potrzebowało czasu, by rozstać się z wodą, która i tak wciąż kusi.
EnglishSo we walked away from this dinner really not knowing where to go at that point.
Skończyliśmy obiad, tak naprawdę nie wiedząc, dokąd nas to zaprowadzi.
EnglishTake the syringe and pull sheath away from the reconstitution needle – do not twist.
Założyć igłę do przygotowywania zawiesiny na fiolkę znajdującą się w pozycji pionowej.
EnglishRetapamulin ointment must be kept away from the eyes and mucous membranes.
Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z ratapamuliną w maści.
EnglishWe are a month and a half away from Copenhagen, just a few weeks away.
Do konferencji w Kopenhadze pozostało półtora miesiąca, zaledwie kilka tygodni.
EnglishLet him take his rod away from me, And let not his terror make me afraid:
Niech tylko zdejmie zemnie rózgę swoję, a strach jego niech mię nie straszy;
EnglishAnd when that was discovered, it lost all its value and was taken away from the museum.
I kiedy to odkryto, straciło całą swoją wartość i zostało usunięte z muzeum.
EnglishWe must invest in these countries' independence and cut the ground away from nationalism.
Musimy zainwestować w niepodległość tych państw i odciąć drogę nacjonalizmowi.
EnglishNo, the answer to the crisis is not to shy away from it or resort to protectionism.
Nie, odpowiedzią na kryzys nie jest podkulenie ogona ani uciekanie się do protekcjonizmu.
EnglishIn our opinion, there are two things we can take away from what he said at that meeting.
Naszym zdaniem z tego, co powiedziano na tym spotkaniu możemy zapamiętać dwie rzeczy.
EnglishThere was one country, though, which was able to escape or stay away from that vicious cycle.
Tylko jeden kraj, zdołał się wydostać, lub trzymać się zdala tego błędnego koła.
EnglishI should like to turn my attention away from school fruit, though, to the subject of milk.
Chciałabym jednak skierować uwagę nie na owoce dla szkół, a na kwestię mleka.
EnglishYou cannot take people's aliens away from them and expect to be anybody's friends.
Nie można odbierać ludziom ich kosmitów, jeśli chcemy ich przyjaźni.
EnglishWhy should the name of our father be taken away from among his family, because he had no son?
Czemuż by zginąć miało imię ojca naszego z domu jego, przeto, że nie miał syna?
EnglishShe's not looking away from you exactly, but you have to mentally imagine her world.
Spogląda odwrócona w nieco innym kierunku i zmusza nas, abyśmy wyobrazili sobie jej świat.