« beggar » traduction en polonais

EN

« beggar » en polonais

volume_up
beggar {substantif}

EN beggar
volume_up
{substantif}

beggar (aussi: mendicant, moocher, tapper)
Ale nie chce być już żebrakiem, musisz mi pomóc." To było wyzwanie.
And it came to pass, that the beggar died, and that he was carried away by the angels into Abraham's bosom: and the rich man also died, and was buried.
I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest.
For a long time, India was this country of poverty, dust, beggars, snake charmers, filth, Delhi belly -- people heard Delhi belly stories before they came.
Przez długi czas Indie były krajem biedoty, kurzu, żebraków, zaklinaczy węży, brudu.
beggar (aussi: panhandler, pauper)
volume_up
dziad {m} [péj.]
beggar
volume_up
łaciarz {m} [fam.]

Synonymes anglais de « beggar »

beggar

Exemples d'usage pour « beggar » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe neighbors therefore, and they that saw him aforetime, that he was a beggar, said, Is not this he that sat and begged?
A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Izali nie ten jest, który siadał i żebrał?
EnglishThe situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.
Englishto beggar description
EnglishThe TEC - as it is called - should be able to discuss, for instance, how to avoid a beggar-thy-neighbour policy in national recovery plans.
Na przykład powinna być ona w stanie podjąć dyskusję na temat sposobu uniknięcia polityki "zubożania sąsiada” w krajowych planach uzdrowienia.
EnglishAnd they come to Jericho: and as he went out from Jericho, with his disciples and a great multitude, the son of Timaeus, Bartimaeus, a blind beggar, was sitting by the way side.
Tedy przyszli do Jerycha; a gdy on wychodził z Jerycha, i uczniowie jego i lud wielki, syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, siedział podle drogi żebrząc.