« birthright » traduction en polonais

EN

« birthright » en polonais

volume_up
birthright {substantif}

EN birthright
volume_up
{substantif}

Synonymes anglais de « birthright »

birthright
English

Exemples d'usage pour « birthright » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is a genetic birthright that we have, like walking or speaking or seeing.
To nasze genetyczne, przysługujące z urodzenia prawo, taki jak chodzenie, mówienie czy widzenie.
EnglishFor Judah prevailed above his brethren, and of him came the prince; but the birthright was Joseph's:)
Bo Judas był najmężniejsz między braćmi swymi, a książęciem między nimi; ale pierworodztwo należało Józefowi.
EnglishThe monarchs of the old world didn't have a concept of DNA, but they did have a concept of birthright.
Królowie całego świata nie posługiwali się pojęciem DNA, ale posługiwali się pojęciem szlachetnego urodzenia.
EnglishAnd Jacob said, Sell me first thy birthright.
I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty.
EnglishAnd if we handicap ourselves with play, we handicap ourselves as if we would with any other birthright that we have.
I jeśli ograniczamy siebie w zabawie, jesteśmy ograniczeni tak samo jak wtedy, gdy bylibyśmy pozbawieni jakiegokolwiek innego prawa.
EnglishThey were moving away from supernatural explanations, and they were rejecting things like a supernatural concept of power, where it transmitted because of a very vague concept of birthright.
Odsuwali się od nadprzyrodzonych objaśnień, odrzucali takie kategorie jak nadludzkie źródła władzy, przekazywane przez bardzo niejasne pojęcie szlachetnego urodzenia.