« to break down » traduction en polonais

EN

« to break down » en polonais

volume_up
break-down {substantif}
PL

EN to break down
volume_up
{verbe}

to break down (aussi: to blemish, to break, to bust, to corrupt)
volume_up
zepsuć {v. per.}
At what instant I shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to pluck up and to break down and to destroy it;
Jeźlibym rzekł nagle przeciwko narodowi, i przeciwko królestwu, że je wykorzenię, i zepsuję, i wygubię;
to break down (aussi: to balance)
volume_up
wyważyć {v. per.}
Almost a thousand people were there, trying to break down the door.
Chyba z tysiąc ludzi próbowało wyważyć drzwi.
to break down (aussi: to depress, to end, to mess up)
volume_up
załamać {v. per.}
If we stopped now, peace, stability, security and social cohesion would break down.
Gdybyśmy się teraz zatrzymali, załamałyby się pokój, stabilność, bezpieczeństwo i spójność społeczna.
to break down (aussi: to force entry, to push in)
volume_up
wyłamać {v. per.}
to break down
volume_up
popsuć się {v. pron. per.}
to break down (aussi: to play up)
volume_up
psuć się {v. pron. imper.}
to break down (aussi: to buckle)
volume_up
ugiąć się {v. pron. per.} (poddać się)
to break down (aussi: to buckle)
volume_up
uginać się {v. pron. imper.} (poddać się)
to break down
volume_up
załamać się {v. pron. per.} (osoba)
to break down
volume_up
załamywać się {v. pron. imper.} (osoba)

Exemples d'usage pour « to break down » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englisha time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;
Czas zabijania, i czas leczenia; czas rozwalania, i czas budowania;
EnglishIt's mainly starch, and starch, when you break it down -- what is starch?
– jest to głównie skrobia, a jeżeli analizujemy skrobię, czym ona jest?
EnglishThe way to break down the silos is to get inter-operability between social networking sites.
Sposobem na zburzenie tych silosów jest interoperacyjność serwisów społecznościowych.
Englishmedicines containing any of the following active substances may increase the break-down of
leki zawierające jakiekolwiek z wymienionych substancji czynnych mogą nasilać metabolizm
EnglishAnd now all the carved work thereof They break down with hatchet and hammers.
A teraz już i rzezania jego na porząd siekierami i młotami tłuką.
EnglishThe first thing we need to do is we need to break this problem down into manageable chunks.
Pierwsze co musimy zrobić to podzelić ten problem na częśc aby było łatwiej go rozwiązać.
EnglishAnd when it dies, it falls to the bottom and then it rots, which means that bacteria break it down.
Jest go coraz więcej i umiera ze starości, co jest niespotykane w wypadku planktonu.
EnglishBy blocking the break down of cGMP, Vivanza restores erectile function.
Hamując rozpad cGMP, preparat Vivanza przywraca prawidłowy wzwód.
EnglishIf we stopped now, peace, stability, security and social cohesion would break down.
Gdybyśmy się teraz zatrzymali, załamałyby się pokój, stabilność, bezpieczeństwo i spójność społeczna.
EnglishBy blocking the break down of cGMP, CIALIS restores erectile function.
Hamując rozpad cGMP, preparat CIALIS przywraca prawidłowy wzwód.
EnglishThe precise aim of the digital library is to break down these barriers.
Celem biblioteki cyfrowej jest właśnie przełamanie tych barier.
EnglishSo we must do all we can to break down the barriers that are in that particular region.
Musimy zatem zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby znieść bariery istniejące w tym właśnie regionie.
EnglishAnd he shall set his battering engines against thy walls, and with his axes he shall break down thy towers.
I tarany zasadzi przeciwko murom twoim, a wieże twoje potłucze młotami swemi.
EnglishAnd he spake also unto the men of Penuel, saying, When I come again in peace, I will break down this tower.
Tedy też powiedział mężom z Fanuel, mówiąc: Gdy się wrócę w pokoju, rozwalę tę wieżę.
EnglishThe reality is that we in the EU need to break down our absolute dependence on Russian energy supplies.
Prawda jest taka, że musimy przerwać całkowitą zależność UE od rosyjskich dostaw energii.
EnglishYou take the big problem and you break it down into smaller pieces and you start to attack that.
Duży problem dzieli się na kilka małych i przystępuje do pracy.
EnglishWe need to break down our vision of what planners are, of what the correct way of a path is.
Koniecznym jest zniszczenie naszej wizji tego, kim są architekci, tego, która ścieżka jest prawidłowa!
EnglishThe shell does not break down but passes through your body.
Otoczka nie rozkłada się, lecz przemieszcza się przez organizm.
EnglishWe need to break it down to make practical measures.
Musimy przełamać tę sytuację w celu podjęcia praktycznych środków.
EnglishOver the long term, it could paralyse budgets and threatens to break down wider social cohesion.
W długim okresie może to prowadzić do paraliżu budżetów i grozi zniszczeniem szerszej spójności społecznej.