Synonymes anglais de « breaker »

breaker

Exemples d'usage pour « breaker » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut she reached out to us in that way, and it was, I'd like to say, it was an ice-breaker.
W ten sposób wyciągnęła do nas rękę. ~~~ Było to -- mogę powiedzieć -- przełamanie lodów.
EnglishWell, Thomas Edison invented the circuit breaker in 1879.
Thomas Edison wynalazł bezpieczniki w 1879. ~~~ To 130-to letnia technologia.
EnglishThe source of our being and the end of our journey, you are also the breaker of our hearts.
EnglishTension breaker, had to be done.
EnglishThe breaker is gone up before them: they have broken forth and passed on to the gate, and are gone out thereat; and their king is passed on before them, and Jehovah at the head of them.
Zstąpi ten, który przełamywać będzie przed nimi; przełamie, a przejdą bramą, i wnijdą przez nią; nawet i król ich pójdzie przed nimi, a Pan na czele ich.
EnglishAmong those who've helped open my eyes to a third way are: a devout Muslim in Afghanistan, a group of harmonizing lesbians in Croatia and a taboo breaker in Liberia.
Pośród tych, którzy pomogli otworzyć moje oczy na trzeci sposób są pobożni Muzułmanie z Afganistanu, grupa harmonizujących lesbijek z Chorwacji, i osoba łamiąca zasady z Liberii.