« to clothe » traduction en polonais

EN

« to clothe » en polonais

volume_up
cloth {substantif}

EN to clothe
volume_up
[clothed; clad|clothed; clad] {verbe}

But people did pay attention to what clothes I had.
Ale ludzie zwracali uwagę na to jak się ubierałam.
And he had a helmet of brass upon his head, and he was clad with a coat of mail; and the weight of the coat was five thousand shekels of brass.
A przyłbica miedziana była na głowie jego, a w karacenę łuszczastą ubierał się, a waga karaceny pięć tysięcy syklów miedzi ważyła.
to clothe (aussi: to cover, to cover over, to cover in)
volume_up
przykryć {v. per.}
Always make sure your patch is covered by clothing.
Zawsze należy upewnić się, że plaster jest przykryty odzieżą.
to clothe

Synonymes anglais de « cloth »

cloth

Exemples d'usage pour « to clothe » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHer priests also will I clothe with salvation; And her saints shall shout aloud for joy.
Kapłanów jego przyoblokę zbawieniem, a święci jego weseląc się, radować się będą.
EnglishIt is merely an attempt to clothe the bank's operations in vague and cautious phrases.
To jest tylko próba ubrania prowadzonych przez bank operacji w niejasne i ostrożne słowa.
EnglishAnd they clothe him with purple, and platting a crown of thorns, they put it on him;
A oblekłszy go w szarłat, i uplótłszy koronę z ciernia, włożyli nań;
EnglishI clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering.
Obłoczę niebiosa w ciemności, a wór daję za odzienie ich.
EnglishFor the drunkard and the glutton shall come to poverty; And drowsiness will clothe [a man] with rags.
Boć pijanica i żarłok zubożeje, a ospały w łatach chodzić będzie.
EnglishIt's not that it's not possible to feed, clothe and house us all and have us live decent lives.
Nie chodzi o to, że nie wyżywimy się, ubierzemy i nie zapewnimy sobie dachu nad głową, by normalnie żyć.
EnglishAnd unto him he said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with rich apparel.
I rzekł do niego: Otom przeniósł z ciebie nieprawość twoję, a oblekłem cię w szaty odmienne.
EnglishYe eat the fat, and ye clothe you with the wool, ye kill the fatlings; but ye feed not the sheep.
EnglishAs I live, saith Jehovah, thou shalt surely clothe thee with them all as with an ornament, and gird thyself with them, like a bride.
Jakom żywy Ja, mówi Pan, że tymi wszystkimi jako ochędóstwem przyodziejesz się, i obłożysz się nimi jako oblubienica;.
EnglishBut if God doth so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven, [shall he] not much more [clothe] you, O ye of little faith?
Jeźli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, azaż nie daleko więcej was
EnglishBut if God doth so clothe the grass in the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven; how much more [shall he clothe] you, O ye of little faith?
A jeźliże trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was, o małowierni
EnglishThey also need work to make a living, and the parents need to be able to feed and clothe their children and have them educated.
Nie wystarczy zbudować szkołę dla dzieci Józsefa B. Rodzicom potrzeba również pracy, by jakoś się utrzymać, i musi ich być stać na wykarmienie i ubranie dzieci oraz na ich wykształcenie.