« confidence » traduction en polonais

EN

« confidence » en polonais

volume_up
confidence {substantif}

EN confidence
volume_up
{substantif}

1. général

My first word is one of confidence, in a positive vein.
Chciałbym zacząć od akcentu optymistycznego - musimy wykazać pewność siebie.
And now you are helping me to regain some confidence in the future."
Teraz ty mi pomagasz odzyskać pewność siebie na przyszłość.
Arthur Ashe said, 'One important key to success is self-confidence.
Jak powiedział Arthur Ashe: "Ważnym kluczem do sukcesu jest pewność siebie.
confidence (aussi: innocence, naivety, naivete, naivite)
confidence (aussi: belief, conviction)
Dlatego dzisiaj spróbuję podważyć wasze przekonanie.
And so what I'm going to try to do today is to shake your confidence.
Dlatego dzisiaj spróbuję podważyć wasze przekonanie.
It shows both instinct and confidence for good future economic policy as a member of the euro group.
To posunięcie wskazuje zarówno na instynkt jak i przekonanie o dobrej polityce gospodarczej w przyszłości jako członka grupy euro.
confidence (aussi: certainty, certitude, definiteness)
The trust and confidence that we assume from our citizens is fading away.
Zaufanie i pewność, jakie zakładamy po stronie naszych obywateli, powoli gaśnie.
My first word is one of confidence, in a positive vein.
Chciałbym zacząć od akcentu optymistycznego - musimy wykazać pewność siebie.
Confidence, legal certainty and expert knowledge are crucial to this.
Zaufanie, pewność prawa i specjalistyczna wiedza są kwestiami zasadniczymi w tym zakresie.
confidence (aussi: secret)
confidence (aussi: self-belief)
It says, "Self-confidence produces fine results."
Jest napisane: "Wiara w siebie przynosi dobre owoce.
We have learnt the lessons of 2005, and I hope that we can enter the next 50 years of the Union with, hopefully, much more confidence.
., i mam nadzieję, że możemy rozpocząć kolejne 50 lat Unii, na szczęście, z dużo większą wiarą w siebie.
confidence (aussi: trust)
This creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Procesowi tworzenia Służby Działań Zewnętrznych daje kredyt zaufania.
The third reason is a contract of confidence that we have signed with you.
Trzecim powodem jest kredyt zaufania, jakim pana obdarzyliśmy.
confidence

2. Politique

confidence
But that does not mean a vote of confidence in the whole College of Commissioners.
Ale to nie oznacza wotum zaufania dla całego kolegium komisarzy.
The new European Commission is also unable to exist without your confidence.
Nowa Komisja Europejska również nie może funkcjonować bez waszego wotum zaufania.
Clearly this represents a vote of confidence in the technology. It also increases security.
Odzwierciedla to wyraźnie wotum zaufania do tej technologii, która zwiększa także bezpieczeństwo.

Synonymes anglais de « confidence »

confidence

Exemples d'usage pour « confidence » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn January, confidence in Russia's reliability as an energy supplier was shaken.
W styczniu zachwiane zostało zaufanie do Rosji jako wiarygodnego dostawcy energii.
EnglishWe need confidence to achieve this and the people of Europe need perspectives.
Potrzebujemy pewności, by to osiągnąć, a mieszkańcy Europy potrzebują perspektyw.
EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishSuch a development does nothing for citizens' confidence in European Union policies.
Taka sytuacja nie pomaga budować zaufania obywateli do polityk Unii Europejskiej.
EnglishData were as follows (values in brackets show the 95 % confidence intervals):
Dane były następujące (wartości w nawiasach pokazują 95 % przedział ufności):
EnglishIn addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
Ponadto nasza Izba wzbudza większe zaufanie niż Europejski Bank Centralny.
EnglishThese steps highlight a new confidence in our political and economic future.
Tego typu wydarzenia świadczą o ufności w naszą przyszłość polityczno-gospodarczą.
EnglishObviously, over time I have a lot more confidence that it's going to be OK.
Oczywiście, z czasem, jestem coraz bardziej pewny tego, że idę w dobrym kierunku.
EnglishIf we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
Jeśli zachowamy czujność, jeśli nie zboczymy z kursu, możemy odzyskać zaufanie ludzi.
EnglishI have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.
EnglishLet me say that what European consumers are now experiencing is a loss of confidence.
Możemy powiedzieć, że europejscy konsumenci doświadczają obecnie utraty zaufania.
EnglishWe should go into the UN process with plenty of confidence and determination.
Do procesu ONZ powinniśmy podejść z ogromną pewnością siebie i determinacją.
EnglishForty-two per cent of European citizens have confidence in EU institutions.
Unijnym instytucjom ufa tylko czterdzieści dwa procent europejskich obywateli.
EnglishI can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
Doskonale rozumiem przyczyny obecnej utraty zaufania ze strony konsumentów.
EnglishWe may be on the verge of a classic banking crisis of withdrawal of confidence.
Możliwe, że znajdujemy się na skraju klasycznego bankowego kryzysu wycofania zaufania.
EnglishI would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Chciałbym powiedzieć, że mam bezwzględne zaufanie do systemu nadzoru publicznego.
EnglishHe allows that the EU has not succeeded in overcoming a crisis of confidence.
Pan Toubon przyznaje, że Unii Europejskiej nie udało się zapobiec kryzysowi zaufania.
EnglishHowever, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
Przejrzystość pozwala jednak budować i utrzymywać zaufanie i ułatwia kontrolę ryzyka.
EnglishYou want the public to have confidence in Europe, do you not, Mr Barroso?
Panie Barroso! Chce pan, by społeczeństwo miało zaufanie do Europy, nieprawdaż?
EnglishThis 'phantom' situation will certainly not do much for citizens' confidence in the EU.
Ta sytuacja "posłów - zjaw” z pewnością nie zwiększy zaufania obywateli do UE.