« costume » traduction en polonais

EN

« costume » en polonais

volume_up
costume {substantif}

EN costume
volume_up
{substantif}

costume (aussi: apparel, attire, dress, fancy dress)
Thank you also to the rapporteur, in your Bavarian costume.
Podziękowania także dla sprawozdawcy odzianego w bawarski strój.
We all got down onto the ice, and I then got into my swimming costume and I dived into the sea.
Zeszliśmy wszyscy na lód, założyłem strój pływacki i wskoczyłem do morza.
I am wearing my Bavarian national costume today and a good old Bavarian term comes to mind here: it is 'hinterfotzig' and it means something like 'through the back door'.
Dziś mam na sobie bawarski strój narodowy i przypomniało mi się stare dobre bawarskie określenie: hinterfotzig, co znaczy coś w rodzaju "tylnymi drzwiami”.
costume (aussi: fancy dress, outfit, suit)
There was a new, almost abstract set and artistically stylised costumes with fabrics from India.
Zaprojektowano nową, prawie abstrakcyjną scenografię i stylizowane kostiumy z indyjskich materiałów.
And here, I suspect, they were influenced by the costumes in Avatar.
Tutaj zdaje się zainspirowały ich kostiumy z Avatara.
If I'm commissioned to do the costumes for an 18th-century opera, or something like that, I will do a lot of research, because it's interesting, not because it's what I'm supposed to do.
Jeśli mam zlecenie na kostiumy do XVIII-wiecznej opery, albo coś takiego, robię wtedy wiele badań, ponieważ to interesujące, a nie dlatego, że tak powinienem.

Synonymes anglais de « costume »

costume
English

Exemples d'usage pour « costume » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe EU economic crisis reveals that the EU has, as it were, no bathing costume.
Obecny kryzys gospodarczy w UE pokazuje, że UE nie ma ona na sobie, że tak powiem, kostiumu kąpielowego.
EnglishCan't copyright a costume either.
English. - Madam President, the great investor, Warren Buffet, once said 'when the tide goes down, you kind of get to see who is not wearing a bathing costume'.
w imieniu grupy EFD. - Pani przewodnicząca! Wielki inwestor Warren Buffet powiedział kiedyś, że "podczas odpływu można zobaczyć, kto nie ma na sobie kostiumu kąpielowego”.