EN craft
volume_up
{substantif}

1. général

craft
It's done by men and women who believe a lot in their craft.
Jest to robione przez mężczyzn i kobiety, którzy bardzo wierzą w ich rzemiosło.
Tourism, craft exports and merchant shipping are the island’s main economic activities.
Najważniejszymi gałęziami gospodarki są na Cyprze turystyka, przemysł tekstylny i rzemiosło oraz handel morski.
I use a lot of metal in my work, and I have a hard time connecting with the craft.
W mojej pracy wykorzystuję dużo metalu i trudno jest połączyć to rzemiosło.
craft (aussi: guild)
craft (aussi: art)
craft (aussi: art, artistry, item, piece)
craft (aussi: ship, vessel)
Zrobiliśmy z tego statek żeglowny.
We know that they do not include the role and significance of crafts, handicrafts and artistic work, and they also fail to include numerous areas that are influenced by culture.
Przecież wiadomo jest, że nie objęto tutaj roli, znaczenia rzemiosła, rękodzieła ludowego, artystycznego, nie objęto także wielu dziedzin, na które kultura ma wpływ.

2. "aircraft"

3. "spacecraft"

Synonymes anglais de « craft »

craft

Exemples d'usage pour « craft » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFourteen years ago, I searched for beauty in the traditional things, in craft forms.
Czternaście lat temu szukałam piękna w tradycyjnych formach rzemieślniczych.
EnglishBut as far as her craft was concerned, she never learned more than in that time.
W tym okresie Lanik wiele się jednak nauczyła w aspekcie warsztatowym.
EnglishThen there's another, more classical, attitude which embraces beauty and craft.
Jest jeszcze inne, bardziej klasyczne podejście, które skupia się na pięknie i warsztacie.
EnglishI said, "If I can't get the craft that I want, I'll use the craft I can get."
Powiedziałem: - Jeśli nie mogę dostać rzemiosła, jakiego chcę, to używam takie, jakie mogę.
EnglishIt's filled with the kind of craft laws that come from something being the first of its kind.
Wypełnia go ten rodzaj wiedzy tajemnej, której źródłem jest absolutne nowatorstwo.
EnglishWe don't have to have a craft fair here to get people to come here.
Nie musimy mieć tutaj rzemieślniczych kramów, żeby ściągnąć ludzi.
EnglishThis year we challenged our students to craft an honor code themselves.
Tego roku, postawiliśmy wyzwanie naszym studentom aby stworzyli kodeks honorowy dla siebie samych.
EnglishWe all want to control tuna fishing but do not wish to exclude nations with small craft.
Wszyscy chcemy kontrolować połów tuńczyka, lecz nie chcemy wykluczać państw posiadających małe łodzie.
EnglishThis is the craft that was going on, but there are a few collectors who also collect art which can depreciate.
Kupuje się pracę za 3000 rupii, staje się warta 30 000 w ciagu dwóch miesięcy.
EnglishAnd the craft that I’m in -- this hasn’t been shown before.
EnglishIn ports, is it the wind destroying fishing craft, fishermen's livelihoods, small businesses and shipyards?
Czy to wiatr niszczy stojące w portach łodzie rybackie, domy rybaków, drobną przedsiębiorczość i stocznie?
EnglishMany of them are arriving in flimsy craft, and several thousand Africans are drowning without anyone protesting.
Wielu z nich przybywa na kruchych łódkach, a kilka tysięcy Afrykanów tonie, co jednak nie wzbudza niczyjego sprzeciwu.
EnglishBut what she did was to take her highest strengths, and re-craft work to use them as much as possible.
Ale potrafiła zidentyfikować swoją największą zaletę, a następnie zmienić swoją pracę tak, aby wykorzystywać ją jak najczęściej.
EnglishI continued studying craft traditions and collaborating with artisans, next in Lithuania with lace makers.
Kontynuowałam studiowanie tradycji rzemieślniczych, współpracując z rzemieślnikami, a później, na Litwie, z twórcami koronek.
EnglishIt's a wonderful, very craft-oriented society.
EnglishIt generates all of the buoyancy, all of the payload for the craft, and the batteries are down here hanging underneath, exactly like a balloon.
Zapewnia pływalność, ładownie pojazdu i baterie są tu poniżej, wiszą pod spodem, dokładnie jak w balonie.
EnglishThis is a girl in inner-city Boston who had just done a high-tech on-demand craft sale in the inner city community center.
To dziewczyna ze śródmieścia Bostonu, która właśnie stworzyła nowoczesny system wyprzedaży rzeczy na zamówienie w centrum społecznym miasta.
EnglishI will craft my own drum.
EnglishAnd one day, a couple of weeks later, it might have been maybe a year later, I was in the art store with my kids, and I was buying some clay tools -- we were going to have a craft day.
Może rok później poszedłem z dziećmi do sklepu z przyborami plastycznymi. ~~~ Planowaliśmy roboty ręczne.
EnglishRules that say, this is how you handle surfaces; this is what control is all about; this is how you show you're a master of your craft.
Reguły, które mówią: to jest sposób obchodzenia się z powierzchniami, to jest to, na czym polega kontrola, to jest metoda pokazania, że jest się mistrzem swojego rzemiosła.