« crunch » traduction en polonais

EN

« crunch » en polonais

volume_up
crunch {substantif}

EN crunch
volume_up
{substantif}

crunch

Synonymes anglais de « crunch »

crunch

Exemples d'usage pour « crunch » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe all know that the credit crunch has had a direct impact on strategic projects.
Wszyscy wiemy, że zapaść kredytowa miała bezpośredni wpływ na projekty strategiczne.
EnglishBrazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
Brazylia doświadczy teraz skutków kryzysu kredytowego i spadku cen towarów.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
By walczyć ze skutkami tego stanu rzeczy, musimy zacząć mówić o ożywieniu.
EnglishThen we have seen the consequences of the crisis giving us the credit crunch.
Potem widzieliśmy konsekwencje kryzysu prowadzącego do ograniczenia dostępności kredytu.
EnglishIt is thought that it is possible to anticipate the risks of a capacity crunch.
Uważa się, iż możliwe jest przewidywanie ryzyka związanego z niewystarczającą przepustowością.
EnglishThese are the very areas where the credit crunch is biting hardest.
Są to dokładnie te obszary, w których kryzys kredytowania jest najbardziej dotkliwy.
EnglishWithin a year, Rainforest Crunch was on the shelves.
Odpowiedział: „OK." W ciągu następnego roku, Chrupiący Las Deszczowy był na półkach sklepów.
EnglishThis new instrument also allows us to respond to the continuing credit crunch.
Ten nowy instrument umożliwi nam również zareagowanie na krytyczną sytuację w dziedzinie kredytowania.
EnglishThey took inspiration from, of all things, Cap'n Crunch.
Inspiracje zaczerpnęli, spośród wszystkich możliwych rzeczy, z Kapitana Chrupka.
EnglishPatty had a way of even making " Captain Crunch " sound sexy.
Patty miała sposób, żeby nawet nazwa ciastek brzmiała seksownie.
EnglishAnd I would bring people to the lab and I would put their finger in it, and I would crunch it a little bit.
W laboratorium wsadzałem ochotnikom palce w imadło i zgniatałem trochę.
EnglishThe credit crunch is already affecting small and medium-sized companies and would-be home buyers.
Krach na rynku kredytów już dotyka małe i średnie przedsiębiorstwa oraz niedoszłych nabywców domów.
EnglishMr Barroso, when the credit crunch broke, you did nothing.
Panie Barroso! Kiedy nastał kryzys kredytowy, nie zrobił pan nic.
EnglishThere is the credit crunch, the economic crisis, the climate crisis - three tests of genuine leadership.
Panuje kryzys kredytowy, gospodarczy, klimatyczny. Oznacza to trzy egzaminy z prawdziwego przywództwa.
EnglishThe credit crunch is hitting and hurting all of us, but I see a speck of light at the end of the tunnel.
Trudna sytuacja na rynku kredytów uderza i dotyka nas wszystkich, ale widzę małe światełko na końcu tunelu.
EnglishThe risk of a further 'Credit Crunch' is not over.
Jednakże ryzyko dalszej zapaści kredytowej wciąż istnieje.
EnglishOr General David Richards to come in 2006 and say he had the strategy and the resources to deliver the "crunch year."
A generał David Richards w 2006 twierdził, że ma strategię i środki, by zapewnić "krytyczny rok".
EnglishYou have overseen the Lisbon Agenda: it was sunk without trace way before the credit crunch hit us.
Czuwał pan nad agendą lizbońską: pogrążyła się ona w niebycie na długo przed tym, jak uderzył w nas kryzys kredytowy.
EnglishGod forbid we should use that same standard that we make Cap'n Crunch live by and bring it to drug companies.
Uchowaj Boże, abyśmy stosowali te same standardy, które powołały do życia Kapitana Chrupka, do firm farmaceutycznych.
EnglishWho, a couple of years ago, would have foreseen the extent of the damage caused by the credit crunch and its consequences?
Kto kilka lat temu był w stanie przewidzieć zakres szkód wyrządzonych przez kryzys kredytowy i jego skutki?