EN dispatch
volume_up
{substantif}

dispatch (aussi: report)
dispatch (aussi: haste, hurry, rush, precipitance)
dispatch (aussi: intelligence, report)
dispatch (aussi: wire, telegram, depeche)

Exemples d'usage pour « dispatch » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishCurrently, our monitors are blocked from Ukrainian dispatch centres.
W tej chwili nasi obserwatorzy nie mają dostępu do ukraińskich centrów przesyłowych.
EnglishAs we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Jak wiemy Unia Europejska wyśle pełną misję obserwacji wyborów.
EnglishBut I get a lot of toilets, and so you just dispatch a toilet with a hammer, and then you have lumpy tiles.
Ale dostaję dużo toalet, więc tylko trzeba potłuc je młotkiem i wtedy masz kanciaste kafelki.
EnglishCould you please confirm the dispatch date and price by fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
EnglishI hope that, this time, with the dispatch of Mr Mitchell to the area, political progress will be made.
Mam nadzieję, że tym razem, po wysłaniu na ten obszar George'a Mitchella, poczynione zostaną postępy polityczne.
EnglishThe Commission adopts a decision setting 1 August as the date on which dispatch of United Kingdom bovine products under the date-based export scheme may begin.
Komisja przyjmuje decyzję ustanawiającą termin rozpoczęcia wywozu produktów z wołowiny z Wielkiej Brytanii na dzień 1 sierpnia.
EnglishWe also stated our readiness to re-dispatch our monitors to the Rafah crossing point, in accordance with the agreement that we signed in 2005.
Wyraziliśmy również gotowość do ponownego wysłania naszych służb monitorujących do punktu granicznego w Rafah, zgodnie z porozumieniem podpisanym przez nas w 2005 roku.
EnglishThe German authorities accepted the Commission proposal to dispatch to Germany experts in epidemiology of food-borne diseases from the Commission, the ECDC and the EFSA.
Władze niemieckie przyjęły wniosek Komisji dotyczący wysłania do Niemiec ekspertów Komisji, ECDC i EFS z dziedziny epidemiologii chorób przenoszonych przez żywność.