« early days » traduction en polonais

EN

« early days » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « early days » employé en contexte.

Traductions similaires pour « early days » en polonais

early adjectif
early adverbe
days substantif
Polish
day substantif

Exemples d'usage pour « early days » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut these were the early days of this technology, and it wasn't really proven yet.
Niestety, były to dopiero początki tej technologii i nie była jeszcze do końca sprawdzona.
EnglishI know it is early days, but we really need to get our act together.
Wiem, że jeszcze za wcześnie, ale naprawdę musimy podjąć wspólne działania.
EnglishIt may be early days for the energy and climate package.
Być może za wcześnie, by mówić o pakiecie energetycznym i klimatycznym.
EnglishIn our early days we used to work a lot on rockets, but we also used to have a lot of parties, you know.
Na początku zajmowaliśmy się rakietami, ale dużo też imprezowaliśmy.
EnglishRight back in the early days, when it started to be put together, they said that it would be costneutral.
Na samym początku, kiedy służba powstawała, powiedziano, że nie będzie obciążeniem finansowym.
EnglishIt will also be followed up by a workshop during this year's Open Days, in early October.
Kontynuacja tego typu działań będzie miała miejsce już w tym roku podczas warsztatów organizowanych w ramach dni otwartych w październiku.
EnglishWell, there is still a lot to explore in its early days.
EnglishChristian communities have been living in various Muslim countries of the Middle East since the early days of Christianity.
Społeczności chrześcijańskie żyją w różnych krajach muzułmańskich Środkowego Wschodu od zarania chrześcijaństwa.
EnglishBut in those early days when we're told we didn't have enough troops and enough resources, we made a lot of progress in Afghanistan.
Ale na początku operacji, gdy nie mieliśmy dość żołnierzy i środków, nastąpił duży przełom w Afganistanie.
EnglishIn those early days of our evolution, looking at the equator, we were bombarded by high levels of ultraviolet radiation.
W owych wczesnych latach naszej ewolucji, patrząc z równika, byliśmy bombardowani wysokimi poziomami promieniowania UV.
EnglishIt is still very early days for the Transatlantic Economic Council and expectations are, naturally, very high.
To oczywiście bardzo wczesny etap działania Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, w związku z tym oczekiwania są, naturalnie, bardzo duże.
EnglishAnd that's what it was in the early days.
EnglishI'm an infectious disease physician, and in the early days of HIV, before we had our medications, I presided over so many scenes like this.
Jestem pisarzem i chcę zakończyć czytając wam krótki urywek, który napisałem, który ma wiele wspólnego z tą sceną.
EnglishBut in the early days, the only way I could get to the bottom was to crawl into a submarine, a very small submarine, and go down to the bottom.
Z początku jedyną możliwością zejścia na dno było wczołganie się do maleńkiej łodzi podwodnej i opuszczenie się na dno.
EnglishFor those of us on the ground in those early days, it was clear for even the most disaster-hardened veterans that Haiti was something different.
Już w pierwszych dniach akcji ratunkowej, nawet zaprawieni w bojach ratownicy wiedzieli, że sytuacja na Haiti była wyjątkowa.
EnglishHe therefore found himself collaborating with his colleague from the early days of Theater Affekt twice within a short period of time.
W ten sposób w krótkim czasie Bachmann dwukrotnie zmierzył się jako reżyser z twórczością swego dawnego współpracownika z czasów Theater Affekt.
EnglishAnd just as in the early days, when there was a lot of sort of amateur interaction over computers, you can now get various hacking kits, how-to-hack books.
Tak jak wcześniej, kiedy to mnóstwo amatorów zajmowało się komputerami, teraz można dostać zestawy do ich składania i książki do ich hakowania.
EnglishPlacental transfer of trastuzumab during the early (Days 20– 50 of gestation) and late (Days 120– 150 of gestation) foetal development period was observed.
Obserwowano transport łożyskowy trastuzumabu w ciągu wczesnego (od 20 do 50 dnia ciąży) i późnego (od 120 do 150 dnia ciąży) okresu rozwoju płodowego.
EnglishAs I have said, these are still early days, but the European Union is fully mobilised to listen and react to the demands coming from the Egyptians themselves.
Jak już powiedziałem, to jest dopiero początek, ale Unia Europejska jest nastawiona na słuchanie i reagowanie na żądania pochodzące od samych Egipcjan.
EnglishBut in America's early days, we lived in what historians call a culture of character, where we still, at that point, valued people for their inner selves and their moral rectitude.
niż ludzi ludzi kontemplujących. ~~~ Początki Ameryki były okresem, kiedy jeszcze ceniono ludzi za ich osobowość i prawość moralną.

Autres mots

English
  • early days